Müşterilerimiz Tarafından Gelen Sık Sorular. Bize Sormadan Önce Buradan Bazı Soruların Cevaplarını Bulabilirsiniz.

robots.txt dosyası, arama motoru tarayıcılarının sitenizde erişmesini istemediğiniz yerleri gösteren ve sitenizin kök dizininde bulunan bir dosyadır. Dosya, küçük bir komut setine sahip bir protokol olan Robotları Engelleme Standardı‘nı kullanır. Bu komutlar, sitenize erişimi bölüm bazında ve belirli web tarayıcısı türüne göre (örneğin mobil tarayıcılar ve masaüstü tarayıcılar gibi) göstermek için kullanılabilir. Arka tarafta kodsal işlemleri biz gerçekleştirdiğimiz için Robots.txt alanına google’da indekslenmesini istemediğiniz linkleri yazmanız yeterlidir.

Robots.txt Ayarlar>Genel Ayarlar> Arama motoru ayarlarının içerisinde yer almaktadır.

 

  

 

Robot. txt kuralları için  >>https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=tr&ref_topic=6061961  inceleyebilirsiniz.

İlgili Değerler ise;

 

Engelle…

Örnek

Sitenin tamamı; düz eğik çizgi ile (/):

Disallow: /

Bir dizin ve içeriği; dizin adından sonra düz eğik çizgi ekleyerek:

Disallow: /sample-directory/

Bir web sayfası; eğik çizgiden sonra sayfayı listeleyerek:

Disallow: /private_file.html

Google Görseller’den belirli bir resim:

User-agent: Googlebot-Image

Disallow: /images/dogs.jpg

Google Görseller’den sitenizdeki tüm resimler:

User-agent: Googlebot-Image

Disallow: /

Belirli türdeki dosyalar (örneğin, .gif):

User-agent: Googlebot

Disallow: /*.gif$

Sitenizdeki sayfalar; ancak bu sayfalarda AdSense reklamları gösterilir, Mediapartners-Google dışındaki web tarayıcılarına izin verilmez. Bu uygulama sayfalarınızı arama sonuçlarından gizler, ancak Mediapartners-Google web tarayıcısı sitenizin ziyaretçilerine hangi reklamların görüntüleneceğine karar vermek üzere sayfaları analiz etmeye devam eder.

User-agent: *

Disallow: /

User-agent: Mediapartners-Google

Allow: /

 

Yönergelerin büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın. Örneğin Disallow: /file.aspkomutu http://www.example.com/file.asp dosyasını engelleyecek, ancakhttp://www.example.com/File.asp dosyasına izin verecektir. Ayrıca Googlebot, robots.txtdosyasındaki bilinmeyen dizinleri ve boşlukları dikkate almaz.

 

Alt kategorilerden oluşan bir sitenin daha hızlı gezilebilmesini sağlayan bir veri işaretleyicisidir. Anasayfa > Kategori Adı > Alt Kategori Adı > Sayfa Adı. İçerik ya da ürün sayfalarınızı bu şekilde kategorize ettiğinizde aynı sonucu Google arama sonucunda da göreceksiniz.

Breadcrumb’a ürün yönetiminden>ürün eklerken ya da ürün düzenlemeden ulaşabilirsiniz.

Alt kategorilerden oluşan bir sitenin daha hızlı gezilebilmesini sağlayan bir veri işaretleyicisidir. Anasayfa > Kategori Adı > Alt Kategori Adı > Sayfa Adı. İçerik ya da ürün sayfalarınızı bu şekilde kategorize ettiğinizde aynı sonucu Google arama sonucunda da göreceksiniz.

Breadcrumb’a ürün yönetiminden>ürün eklerken ya da ürün düzenlemeden ulaşabilirsiniz.

 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve “kargo ücreti ödemeden” ürünleri iade etme hakkıdır.

 

1.Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı;

Taksitle satış sözleşmeleri ile ilgili hükümler Kanunun 17. maddesinde, cayma hakkı ise 18. madde ile düzenlenmiştir.

14.01.2015 tarihli Resmi Gazete’de Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Buna göre;

Cayma hakkı

(1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

(4) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde satıcı veya sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

(5) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

(6) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.

(7) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.

(8) Kanunda düzenlenen diğer sözleşmelere ilişkin tüketici lehine olan cayma hakkı hükümleri saklıdır.

Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları

(1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

(2) Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleşme konusu malı, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici cayma hakkını kullanmamış sayılır.

(3) Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını yüklenmek zorundadır.

2.Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı,

Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili hükümler, Kanunun 48. maddesinde açıklanmaktadır.

Mesafeli sözleşmeler de, aynı işyeri dışında yapılan sözleşmeler gibi tüketici açısından bazı riskler içermektedir. İşyeri dışında yapılan sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların, mağaza gibi olağan sözleşme kurma mekânları dışında fiziksel olarak karşılaşmasıyken mesafeli sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların hiç karşılaşmamasıdır. Evinden telefon, internet, mektup gibi vasıtalarla sözleşmeyi kuran tüketici, satıcı veya sağlayıcının yüzünü dahi görmemektedir. Nitekim bu tür sözleşmelerde sorun genelde çok düşünülmeden, sözleşmeye ve edime ilişkin ayrıntılar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan, piyasada sunulan aynı türden mal veya hizmete ilişkin sözleşme koşulları ile karşılaştırma yapmadan, mal hiç görülmeden satım sözleşmesi akdediliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu hallerde de bilgi eksikliğinin giderilmesi için 25/10/2011 tarihli Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesine uyumlu olarak tüketicinin sözleşme ve edim hakkında aydınlatılması ve kendisine bir cayma hakkının verilmesi uygun gözükmektedir.

27.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre Tüketicinin Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri şu şekilde belirlenmektedir.

Cayma hakkı

(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrıteslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Eksik bilgilendirme

(1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

(2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden itibaren işlemeye başlar.

Cayma hakkının kullanımı

(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

(3) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK’te yer alan formu en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de kullanabilir.

(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri

(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Tüketicinin yükümlülükleri

(1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

(2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

(1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

Cayma hakkının istisnaları

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Responsive tasarımlar için masaüstü, mobil cihazlar ve tabletlerin ekran boyutlarına göre optimize olan tasarımlar diyebiliriz. SEO açısından da responsive temalar oldukça önemlidir. Responsive tema kullanmanız arama motorlarındaki performansını olumlu yönde etekileyecektir. Standart tema seçimlerinde ve özel tasarım çalışmalarında responsive temaları tercih edebilirsiniz. E-ticaret paketlerimizin tümünde hazır responsive temalar yer almaktadır. Bu temalar arasında geçiş yaparak istediğiniz temayı kullanabilirsiniz.

Admin panelinizde yer alan responsive temalara erişmek için >> Tasarım Ayarları >Tasarım Ayarları> Tasarımlar sekmesine göz atabilirsiniz. Tema seçimi yaparak görüntüleme yapabilirsiniz.

 

Mobil cihaz görünümü,

 

Ticimax’ın gelişmiş SEO panelinde yer alan URL rewrite özelliği ile birlikte URL’lerinizi arama motorları için daha anlaşılır, açıklayıcı ve kullanıcı dostu bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Ürün, İçerik, Kategori SEO ayarlarınızı yapılandırırken URL rewrite uygulamasını kullanabilirsiniz. Eski URL’lerinizi yeniden düzenleyebilir, yeni URL’ler oluşturabilirsiniz.

Google Etiket Yöneticisi, işletmenizin hızına ayak uydurarak dilediğiniz zaman web siteniz ve mobil uygulamalarınız için etiketler oluşturmanıza ve bu etiketleri güncellemenize olanak tanır. Google Etiket Yöneticisi’nin kullanımı kolay ve ücretsizdir. Bu, pazarlama kampanyalarınıza harcayacak daha fazla zamana ve paraya sahip olacağınız anlamına gelir. Kullanımı kolay web arayüzüyle etiketlerinizi kendiniz yönetir ve mobil uygulamalarınızı yapılandırırsınız. Bu arayüz sayesinde, sizin veya BT ekibinizin kod yazması veya mevcut kodda değişiklik yapması gerekmez.

 https://www.google.com/intl/tr/tagmanager/ 

BT için güvenilir

Google Etiket Yöneticisi pazarlamacılar için tasarlanmıştır ancak kullanıcı izinleri, otomatik hata kontrolü ve Hata Ayıklama Konsolu gibi özellikler sayesinde, web yöneticileri ile BT ekibi üyelerine de hitap edecektir.

Mobil cihazlar için uygun

Tüm cihazlarda sorunsuz çalışan Google Etiket Yöneticisi, mobil web sitelerini ve yerleşik mobil uygulamaları destekler. Hatta bir kullanıcı uygulamanızı indirdikten sonra uygulama izlemenizi yeniden yapılandırarak yorucu boş döngülere son verebilirsiniz.

Hatasızdır

Hata Ayıklama Konsolu ve Önizleme Modu, yeni etiketleri yayınlamadan önce doğrulamanıza olanak tanır. Pazarlamacılar etiketlerinin tetiklendiğinden emin olabilir ve web yöneticileri rahat bir nefes alabilir.

Diğer etiketlerle uyumludur

Diğer etiketlerle uyumludur ve birçoğu yerleşik şablonlara sahiptir. İşletmeniz için yararlı araçları kullanma özgürlüğüne sahip olursunuz.

Ajans dostu

Çoklu hesap desteği ve kullanıcı izinleri, ajansların etiketleri yönetmesini, müşterilerin ise ajansların yaptıkları değişiklikleri incelemesini kolaylaştırır.

Esnek etiket tetikleme

Doğru anda doğru verileri toplamak için etiketlere güvenirsiniz. Bu nedenle Google Etiket Yöneticisi, kullanıcı işlemlerini gerekli ayrıntı düzeyinde takip etmek için özel kurallar ve makrolar oluşturmanıza veya otomatik etkinlik izlemeyi kullanmanıza olanak tanır.

Modüller > Toplu Resim Yükleme modülünü kullanarak yüklemiş olduğunuz ürünlere FTP üzerinden toplu olarak görsel yükleme işlemi yapabilirsiniz. İlgili sayfaya giriş yaptığınızda sizi aşağıdaki ekran karşılayacaktır. Yazının devamında numaralandırılmış alanlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

1- Resim Boyutlandırma 

Normal şartlarda bu seçeneği işaretlemezseniz ürünlerin büyük, orta ve küçük resimleri 3 numaralı alanda belirttiğiniz resim yolundan otomatik olarak oluşacaktır.
Eğer bu seçeneği işaretlerseniz sayfanın yapısı aşağıdaki gibi değişecek ve büyük, orta ve küçük resimleri ayrı ayrı yükleyebileceğiniz alanlar görünecektir.

2- Excel İle Yükle

Eğer bilgisayarınızdaki ürün resimlerinin adları stokkodu, id veya barkoda göre eşleştirmek istemiyorsanız Excel ile yükleme seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman sayfanın yapısı aşağıdaki gibi değişecektir. Bu yapıyı kullanacaksanız örnek Excel dosyasında olduğu gibi bilgisayardaki hangi ürün adı sistemdeki hangi id’li ürüne denk geldiğini Excel halinde hazırlayıp dosyayı içeri yüklemeniz gerekmektedir.

3- RESİM URL

Bu alana destek ekibimiz tarafından size iletilen ve FTP programları (FileZilla) aracılığıyla resimleri resimleri toplu olarak sunucuya yükleyeceğiniz resim yolunu yazmanız gerekmektedir. 

4- VARYASYONA RESİM YÜKLE

Bilgisayarınızdaki resim isimlerini ürünlerin varyasyonlarına göre ayrı ayrı tanımladıysanız bu seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir. Eğer bu seçeneği işaretlemezseniz el ile resim yüklemede olduğu gibi ana ürüne eklediğiniz görsel, ürünün tüm varyasyonları için geçerli olacaktır.

5- RESİM ADI

Bilgisayarınızdaki resimlerin adlarını paneldeki stokkodu, barkod ya da id alanlarından hangisine göre yaptığınız bu alandan belirtmeniz gerekmektedir.

6- RESİM UZANTISI

Bilgisayarınızdan FTP’ye atacağınız görsellerin uzantısını “.jpg” mi yoksa “.png” mi olduklarını bu alandan belirtmeniz gerekmektedir.

7- ÇOKLU RESİM YÜKLE

Çoklu resim yükleme, bir ürüne birden fazla görsel aktarmak için kullanılmaktadır. Bu seçeneğini işaretlediğiniz zaman sayfaya aşağıdaki gibi iki seçenek daha eklenecektir. Bir ürüne yükleyeceğiniz 2., 3. …. görsellerin resim adlarını çizgi (-) ile mi alt çizgi (_) ile mi nasıl ayırdığınızı belirtmeniz gerekmektedir. Örneğin 1111 id’li ürüne 3 tane resim yüklenecek ise resimlerin isimleri; 1111_1.jpg, 1111_2.jpg, 1111_3.jpg şeklinde olmalıdır.

8- SADECE RESMİ OLMAYANLAR

Bu seçenek ile sadece herhangi bir resmi olayan ürünlere resim yüklenmesini sağlayabilirsiniz.

NOT: Toplu resim ekleme talebinizi teknik destek ekiplerimize iletirseniz sizi FTP erişim programları, FTP giriş bilgileriniz ve işlem adımları vb. konular hakkında yönlendireceklerdir. 

Siparişlerinize kargo takip numaralarınızı kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz.

Öncelikle Siparişler /Sipariş listesi alanından tüm siparişlerinizi listeleyebilirsiniz.

Hangi siparişe kargo takip numarası eklenecekse “Sipariş Durumu ” alanı için kalem işaretinden durumunu “Kargoya Verildi” olarak işaretlenir.

 

Sipariş durumu kargoya verildi yapıldıktan sonra açılan pencerede Entegrasyonsuz seçeneğini seçerek Sipariş Ürün Durumunu ‘Kargoya Verildi’ yaparak ardından kargo yetkilinizden temin ettiğiniz kargo takip numarası girilebilir ve kaydet diyebilirsiniz.

Bu şekilde ilgili sipariş durumu artık kargoya verildi olacaktır. Bu şekilde Sipariş durumu güncellendiğinde kargo takip numaranızla birlikte kullanıcıya bilgilendirme maili gönderilecektir.

Sipariş detayına tıklayarak kargo takip numarasını görüntüleyebilirsiniz.

com.tr uzantılı alan adları almak için Nic.tr ye gerekli evraklar ile başvurmanız  gerekmektedir. dikkat etmeniz gereken hususlar ise, eğer alan adınız firma adınız ile aynı değilse o zaman marka tescil belgesi ya da marka başvuru belgesi gerekmektedir. Eğer Firma ismi ile almayı istediğiniz alan adı aynı ise marka belgelerine gerek yoktur. 

**Eğer alan adı bizim tarafımızdan alınacak ise aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte bize iletmeniz yeterli olacaktır. Ardından biz başvuru sürecini başlatacağız. 

*** Aşağıda belirtilen belgelere ek olarak Lütfen, alan adı başvurunuz (online) sonrasında, gerekli olan resmi belge ile birlikte Alan Adı Tahsis Formu‘nu göndermeyi unutmayınız. Aksi halde alan adı tahsisi eksik belge nedeni ile gerçekleştirilemeyecektir

.com.tr” için gerekli belgeler
Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
 
  • Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti” ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da “Marka Başvuru Belgesi”,
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” ya da “Ticari Sicil Gazetesi”,
 
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,
 
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,
 
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,
 
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”,
 
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”
 
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış  “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,
 
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi”,
 
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 
 • Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”,
 
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 
 • İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,
 
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 
 • Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”
 
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”
 
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”
 

Kendi tasarımınızı sisteme entegre edebilirsiniz. Bunun için teknik ekiplerimizden CSS bilgilerini almanız yeterlidir. Ardından Kod’lama bilginiz doğrultusunda tasarımınızı entegre edebilirsiniz.Detaylar konusunda teknik ekibimiz yardımcı olacaktır size.

Sadece sayfanın sonunda yer alan ” Bu Site Ticimax Gelişmiş E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır” bilgisini kaldırmazsınız. Bu yazı hiçbir şekilde kaldırılmamaktadır.

Admin panelinizden Siparişler > Hatalı Ödeme Kayıtları sayfasında sanal pos üzerinden alınan hatalar için, hata kodları ve karşılıkları aşağıda belirtilmiştir.

 • 00: ONAYLANDI
 • 51: YETERSIZ HESAP/DEBIT KART
 • 01: BANKASINI ARAYINIZ
 • 52: HESAP NO YU KONTROL EDIN
 • 02: KATEGORI YOK
 • 53: HESAP YOK
 • 03: UYE KODU HATALI /TANIMSIZ
 • 54: SURESI BITMIS KART
 • 04: KARTA EL KOYUNUZ / SAKINCALI
 • 55: SIFRE HATALI
 • 05: RED / ONAYLANMADI/CVV HATALI
 • 57: HARCAMA RED/BLOKELI
 • 06: HATALI ISLEM
 • 58: TERM.TRANSEC. YOK
 • 07: KARTA EL KOYUNUZ
 • 61: CEKME LIMIT ASIMI
 • 08: KIMLIK KONTROLU / ONAYLANDI
 • 62: YASAKLANMIS KART
 • 11: V.I.P KODU / ONAYLANDI
 • 65: LIMIT ASIMI/BORC BAKIYE VAR
 • 12: HATALI ISLEM / RED
 • 75: SIFRE TEKRAR ASIMI
 • 13: HATALI MIKTAR / RED
 • 76: KEY SYN. HATASI
 • 14: KART-HESAP NO HATALI
 • 82: CVV HATALI / RED
 • 15: MUSTERI YOK
 • 91: BANKASININ SWICI ARIZALI
 • 19: ISLEMI TEKRAR GIR
 • 92: BANKASI BILINMIYOR
 • 21: ISLEM YAPILAMADI
 • 96: BANKASININ SISTEMI ARIZALI
 • 24: DOSYASINA ULASILAMADI
 • TO: TIME OUT
 • 25: DOSYASINA ULASILAMADI
 • GP: GECERSIZ POS
 • 26: DOSYASINA ULASILAMADI
 • TB: TUTARI BÖLÜNÜZ
 • 27: DOSYASINA ULASILAMADI
 • UP: UYUMSUZ POS
 • 28: DOSYASINA ULASILAMADI
 • IP: IPTAL POS
 • 30: FORMAT HATASI (UYEISYERI)
 • CS: CICS SORUNU
 • 32: DOSYASINA ULASILAMADI
 • BG: BİLGİ GİTMEDİ
 • 33: SURESI BITMIS/IPTAL KART
 • NA: NO AMEX
 • 34: SAHTE KART
 • OI: OKEY İPTAL OTOR.
 • 38: ŞIFRE AŞIMI / ELKOY
 • NI: İPTAL İPTAL EDİLEMEDİ
 • 41: KAYIP KART
 • NS: NO SESION(HAT YOK)
 • 43: CALINTI KART

Google Analytics e-ticaret verilerinizi görmek için Google Analytics E-ticaret ayarlarını aktifleştirmeniz gerekmektedir. E-Ticaret ayarlarını aktifleştirdikten sonra veriler 24 saat içerisinde düşmeye başlayacaktır. Zaman zaman veriler google analytics’ten kaynaklı bir gecikme ile sisteme geç düşebiliyor. Google Analytics E-ticaret ayarlarınızı Google Analytics > Yönetici >Görünüm >E-ticaret alanından yapılandırabilirsiniz.

E-ticaret ayarlarınızı aktif hale getirin, Dönüşüm hunilerini tanımlamanız dönüşüm aşamalarını görselleştirmenizi sağlar. Google Analytics > Dönüşümler > Hedefler > Huni Görselleştirme den raporlarınızı görebilirsiniz.

E-ticaret raporlarınıza ise Google Analytics > Hedefler > E-ticaret sekmesi altında ulaşabilirsiniz.

Aşağıda e-ticaret siteleri tarafından tercih edilen ödeme sistemlerini sizler için bir araya getirdik.Sizin için uygun olan ödeme sistemi ile çalışabilir tüm detaylar için müşteri temsilcilerimiz den detaylı bilgi alabilirsiniz.Tüm Ödeme yöntemleri e-ticaret alt yapımızda mevcuttur

Paypal ile Ödeme (www.paypal.com)

Paypal, geleneksel ödeme yöntemlerinden olumsuz yanıt alan küçük işletmeler, online mağazalar, kişiler vb. kullanabileceği güvenli alternatif bir ödeme sistemidir.Paypal alt yapınızı sitenize ekleterek e-ticaret sitenizden kolayca, kredi ve banka kartlarından ödeme alabilirsiniz.Bunun için önce paypal’da ticari bir hesap açmanız gerekmektedir.

Ipara ile Ödeme (www.ipara.com)

İpara, Multinet kurumsal hizmetler A.Ş.’nin online ödeme sistemidir.İpara direkt ödeme, tek bir entegrasyon ile 7 bankanın sanal posuna 1 gün içerisinde sahip olmanızı ve tüm sanalposlar’dan tek çekim veya taksitli ödeme almanızı sağlıyor.

PayU ile Ödeme (www.payu.com.tr)

PayU e-ticaret siteleri için geliştirilmiş ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir ödeme sistemidir. Sanal POS çözümleri, gelişmiş sahtecilik (fraud) önleme filtreleri, 7 gün 24 saat hizmet veren uzman sahtecilik izleme ekibi ve daha birçok servisle PayU, Türkiye’de ki e-ticaret siteleri tarafından tercih edilen ödeme yöntemleri arasında ilk sıralarda gelmektedir.Ticimax ve PayU işbirliği ile 7 bankanın sanal posunu %50 indirimle alabilirsiniz.

BKM Express ile Ödeme(www.bkmexpress.com.tr)

BKM Express, internet üzerinden kart bilgilerini paylaşmadan alışveriş imkanı yapmayı sağlayan alternatif bir ödeme sistemidir.BKM Express sayesinde kullanıcılar, 17 bankanın kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabilirler ya da cep telefonlarından para gönderebilirler.

Kullanıcıların belirli işlemleri ne sıklıkta tamamladığını ölçmek için Hedefler’i kullanın.

Trafik ölçümlemeniz ve sitenizin performansını izlemek ve değerlendirmek için Google Analytics alanını iyi yapılandırmanız oldukça önemlidir. Sizin için değerli olan işlemleri hedef olarak tanımlayarak işletme hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Bunlar satış, üyelik, form doldurma vb kullanıcıların yapmasını istediğiniz işlemlerdir. Hedef tanımlamadığınız sürece Google Analytics verilerinizi doğru değerlendirmeniz mümkün olmayacaktır.

 

Google Analytics’e giriş yapın ardından Yönetici > Görünüm > Hedefler’e giriş yapın

 

.. Sizin için önemli olan hedefleri tanımlamaya başlayabilirsiniz..

 

..E-ticaret siteleri için tamamlanan dönüşümleri takip etmek için ”Alışveriş Tamamlandı ” seçeneği seçilmektedir. Tabi öncesinde kullanıcı işlemlerini her adımda takip etmek isterseniz diğer adımlar içinde tek tek hedef olarak ekleyebilirsiniz. Kullanıcılarınızın dönüşümü tamamlarken ki dönüşüm adımlarını görselleştirmek isterseniz dönüşüm hunisini aktif etmeniz yeterlidir. ****Adımlara göre yazılması gereken linkler bir sonraki tabloda yer almaktadır.

 

…hedefinizi tanımladıktan sonra dönüşüm huninizde yer alacak olan adımları sipariş adımlarına göre oluşturabilirsiniz. Tüm paketlerde sipariş adım adresleri aşağıda ki gibidir. Hedeflerinizi de bu uzantılara göre düzenleyebilirsiniz.

 

…daha detaylı bilgi için https://support.google.com/analytics/answer/1012040#goal_types yardım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Entegrasyonlar alanında yer alan Google Adwords Feed, Google Adwords Alışveriş reklamları için gerekli olan ürün envanteridir. XML formatında admin panelinizde hazır bulunur bu XML’i Google Merchant Center’a eklediğiniz takdirde tek adımda sitenizde ki tüm ürünleri Google Merchant Center’a yüklemiş olursunuz.

Örnek alışveriş reklamları formatı aşağıda yer almaktadır;

 

 

Google Merchant Center’a ürün envanterinizi girmek için;

1)Google Merchant Center https://www.google.com/retail/merchant-center/  oturum açın, kaydolun ayarlar sekmesinde yönergeleri takip ederek doğrulama işlemini yapın.

Sol tarafta kategorilerde yer alan Feed’ler sekmesine giriş yapın, Feed kaydede tıklayın,

 

3) Feed adınızı yazın ülkeyi Türkiye olarak seçin, dosya adınızı .ashx uzantılı olarak yazabilirsiniz,

 

4) Planlı getirmeleri seçmelisiniz,

 

5) Feed’inizin güncellenme saatini seçebilirsiniz, dosya URL yazan kısma admin panelinizde Entegrasyonlar alanında yer alan Adwords feed linkini yazmanız yeterli. Sonra onaylanmak üzere feed’inizi kaydedebilirsiniz.Feed’lerin onaylanma süresi 3 iş günü olabiliyor. Herhangi bir durumda Merchant center yardım sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) ticareti gerçekleştirilen(fiyatlandırılan, sipariş edilen, faturalandırılan) bütün ürünler için küresel geçerliliği bulunan çözümler sağlamaktadır. GTIN ticarette kulanılan her bir ürünü veya hizmeti tek olarak tanımlar.GTIN tahsis edilmesi tüm dünyada standarttır.

Benzer Ürün Tanımlayıcıları Hakkında

Benzersiz ürün tanımlayıcıları, global pazarda sattığınız ürünleri tanımlamak için “kimlik” [id] özelliğinin ötesine geçer. Yaygın benzersiz ürün tanımlayıcıları arasında Global Ticari Öğe Numaraları (GTIN’ler), Üretici Parça Numaraları (MPN’ler) ve marka adları yer alır. Benzersiz ürün tanımlayıcıları (özellikle GTIN’ler) gönderdiğinizde reklamlarınız daha zengin ve kullanıcılar tarafından bulunması kolay hale getirilebilir. Google’nin benzersiz ürün tanımlayıcıları hakkındaki dökümanın tamamı için http://bit.ly/2aFdk6F linki inceleyebilirsiniz.

 

 

 

Benzersiz ürün tanımlayıcısı türleri

AdAçıklamaKonumBiçimFeed Özelliği
Evrensel Ürün Kodu (UPC); GTIN-12 ve UPC-A olarak da adlandırılırTicari ürünler için genellikle perakende ürün üzerinde basılı bir barkod ile ilişkilendirilen benzersiz bir sayısal tanımlayıcıdır.Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika12 basamaklı sayıGTIN
Avrupa Madde Numarası (EAN); GTIN-13 olarak da adlandırılırTicari ürünler için genellikle perakende ürün üzerinde basılı bir barkod ile ilişkilendirilen benzersiz bir sayısal tanımlayıcıdır.Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika dışıTipik olarak 13 basamaklı sayı (bazen 8 veya 14 basamaklı sayı olabilir)GTIN
Japonya Madde Numarası (JAN); GTIN-13 olarak da adlandırılırTicari ürünler için genellikle perakende ürün üzerinde basılı bir barkod ile ilişkilendirilen benzersiz bir sayısal tanımlayıcıdır.Yalnızca Japonya8 veya 13 basamaklı sayıGTIN
Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN)1970’ten beri basılmış ticari kitaplar için benzersiz bir sayısal tanımlayıcıdır ve barkodla birlikte kitapların arkasında bulunur.Dünya genelindeISBN-10: 10 basamaklı sayı (son basamak, “10” sayısını temsil edecek şekilde “X” olabilir).
Bu biçimin 2007’de kullanımdan kaldırıldığını ve tüm kitapların ISBN-10 kullanılarak temsil edilemeyeceğini unutmayın.
ISBN-13 (önerilir): Genellikle 978 veya 979 ile başlayan 13 basamaklı sayı
GTIN
MarkaÜrünün markasıdır.Dünya genelindeMarkanın adı.Marka
Üretici Parça Numarası (MPN)Ürünü benzersiz olarak üreticiyle ilişkilendiren sayıdır.Dünya genelindeAlfa sayısal basamaklar (çeşitli uzunluklarda)MPN

edde yer alması için ürünlere barkod numaralarını girmiş olmanız gerekli. Barkod numaraları GTIN olarak feedde yer alacaktır.

Adwords Ürün Feed Linki

Facebook’ta ürünlerinizi tanıtmak,ürün akışı oluşturmak ve ürünlerle alakalı  dinamik yeniden pazarlama çalışmaları yapmak için ürün kataloğunuzu facebook’a aktarmanız gereklidir. Facebook katalogunuzu XML formatında business.facebook.com üzerinden yükleyebilirsiniz. Business.facebook.com işletmelerin Facebook sayfalarını ve reklam hesaplarını yönetebileceği ücretsiz bir Facebook aracıdır. Eğer bir business.facebook.com hesabınız yoksa facebook hesabınız ile kayıt olabilirsiniz. 

Business.facebook.com’da sol tarafta açılan menü sekmelerinde Ürün katalogları alanına gelin ve yeni katalog ekleyi seçin,

 

ardından katalogunuza bir ad verin ve katalogu oluştur seçimi ile devam edin,

 

 

açılan ekranda katalog ayarlarınızı yapılandırmaya başlayın, ilk olarak akış adını örnekteki gibi ekleyin, para birimini seçin ve yükleme türünüde seçerek işleme devam edin,

 

Geriye ürünlerinizi akış URL alanına eklemek kaldı bu işlem için e-ticaret sitenizin admin panelinde yer alan entegrasyonlar alanında yer alan Facebook Ürün Feed’nin linkini alın ve Akış URL’si alanına ekleyin ve katalogunuzu yükleyin.

 

İşlem sonrası aşağıdaki gibi bir  yükleme ekranı ile karşılaşıcaksınız yükleme tamamlandıktan sonra ürün katalogunuz ile ilgili rapor ekranda görünecektir. Sonuçlarla ilgili Eğer bir hata ya da uyarı varsa raporda yer alacaktır.

 

Yükleme sonrası ürünleri ürünler sayfasından kontrol edebilirsiniz. Facebook ürün kataloğunuzu reklam hesabınız ile ilişkilendirerek reklam çalışmalarınıza başlayabilirsiniz.

Google Merchant Center doğrulama işlemi için merchants.google.coma giriş yapın ardından işletme bilgileri sekmesinden firma bilgilerinizi girerek hesabınızı yapılandırın.Bu alanda web sitenizin doğrulama ve hak talebinde bulunma işlemi için alternatif yöntemleri seçin ve HTML etiketi ile işleme devam edin, tırnak içindeki kodu  admin > ayarlar > genel ayarlar > arama motoru ayarlarında yer alan Google doğrulama kısmına yapıştırın ve kaydedin >>   işlemin ardından Google Merchant Center hesabınıza gelerek doğrulama ve hak talebinde bulunun.

* HTML etiketi ile doğrulama yaptıktan sonra Ticimax e-ticaret altyapınız HTML dosyasını arka planda ek olarak oluşturmaktadır. 

 Google Merchant Center doğrulama ve hak talebinde bulunma ;

E-ticaretteki kayıt dışılığın önüne geçmek ve e-ticaret hacminin arttırılması amacıyla yürürlüğe giren Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) hizmete açıldı. ETBİS’e 31 Aralık 2017 tarihine kadar kayıt olmanız ve bildirim yapmanız gerekmektedir. www.eticaret.gov.tr adresinden ETBİS’e kayıt olabilir ve bildirim yapabilirsiniz

*Birden fazla alan adınız varsa her birini sisteme eklemeniz gerekli

*Kayıt için KEP adresi zorunludur.

* Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkındaki tebliğ ; ttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170811-7.ht

*Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi  (ETBİS) kayıt ve bildirim esasları için tıklayınız. etbis-kayit-ve-bildirim-esaslari

Kayıt işlemleri sırasında istenen ”Üye iş yeri numaranıza” (lisans numaranız) destek alanı panelinizde yer alan kullanıcı işlemleri > lisanslarım sekmesinden ulaşabilirsiniz.