Kurumsal Sorumluluk

Digital Help Yazılım A.Ş., toplumsal sorumluluk anlayışıyla, faaliyet gösterdiği ülkelerde istihdam, büyüme ve katma değer yaratarak ekonomik fayda yaratmanın yanı sıra kurulduğu günden itibaren toplumsal ve çevresel konularda da öncü faaliyetleriyle “sürdürülebilir gelişim” için çalışmaktadır. Sosyal standartları iyileştirmek ve sürdürülebilir gelişim önündeki engelleri kaldırabilmek için projeler geliştirir ve uygularız.

D-Help çalışanları da Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında projeler üretmekte ve yürütmektedir. Bugüne kadar, birçok farklı kişi, kurum ve kuruluşlara destekler verilmiştir. Ayrıca Çeşitli kültür, sanat ve çevre etkinliklerine destek olmuştur.

A

nlaşma yaptığımız her müşterimiz için sokak hayvanlarına mama ve veteriner desteğinde bulunuyoruz.

O

rtak çalıştığımız eğitim kurumları ve stklar ile eğitim programları düzenliyor ve ihtiyaçları karşılıyoruz.

S

ivil toplum kuruluşları ile şiddet gören kadınlara eğitimler vererek kendi işlerini kurmalarına yardımcı oluyoruz.