Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijitalleşme ve dijital dönüşüm genelde birbiri ile karıştırılıyor da olsa, aslında ikisi farklı kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijitalleşme ve dijital dönüşümün farklılıklarını, dijital dönüşümün önemi ve faydalarından bahsettiğimiz makalemiz sizlerle.

Teknoloji gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Artık günümüzde çevrimiçi ortama aktarılmayan sektör neredeyse kalmadı diyebiliriz. İletişim, bilgi aktarımı, alışverişler dahi çevrimiçi ortamlara hızlı bir geçiş yapmış durumda. Fiziksel mağazaların dahi verileri bilgisayar ortamlarında kayıt altına alınmaktadır. Kaldı ki bu durum internetten işlerini yöneten ve satışını yapan firmalar için daha fazla önem arz etmektedir. E-ticaret alanı dijitalleşmenin en yoğun etki ettiği sektörlerden birisidir. Bunun haricinde kamu hizmetlerinin de dijitalleşmesi ile insanların da buna uyum sağlaması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.  Dolayısı ile de toplumumuz da bu gelişmelere ayak uydurma çabasına başlamaktadır. Bu yazımızda, her alana dâhil olan dijitalleşme ve dijital dönüşüm hakkında bilgiler yer vermeye çalışacağız. 

Dijitalleşme Nedir?

Dijitalleşme, en kısa tanımı ile gerekli bilgilerin fiziksel bir depolama alanına tabi olmadan, çevrimiçi ortamda kayıt altına alınması durumudur. Dijitalleşme, analog verinin bilgisayarın anlayacağı dil olan dijital veriye çevrilmesini sağlayarak, teknolojiye dayalı yeni bir oluşum ortaya çıkarmaktadır. Dijitalleşme, verilere d depolanması ve kolay erişim imkânı sunmasının yanı sıra paylaşım noktasında da kolaylıklar sunmaktadır.

Geleneksel kayıt tutma işlemleri, yazılı kaynaklar ile sürdürülürken, herhangi bir hata ya da kaza anında elde bulunan tüm verilerin yok olması olanağı vardı. Ya da veriler üzerinde düzenleme yapabilme imkânının bulunmaması, verilerin bir yerden başka bir yere taşınması gibi anlarda zorluk çıkabilirdi. Özellikle kamu alanları ve büyük şirketler gibi kayıt altına alınan bilgilerin çok olduğu yerler için bu durumlar içinden çıkılamaz hale gelebilirdi. Dijitalleşme sayesinde tüm bunlara çözüm üretilme imkânı sunulmaktadır. Veriler her an firmaların ulaşım dâhilinde ve güncellemeye açık olarak arşivlenmektedir.

Veriler dijitalleştirildiğinde daha kolay analiz edilir, düzenlenir ve paylaşılır hale gelmiştir. Zaman içerisinde verilerdeki hızlı artışlar meydana gelmesi dijitalleşmenin avantajlarını daha vurgulanması durumunu ortaya çıkarmıştır. Dijitalleşmeye ayak uyduran firmalar yoluna devam ediyorken, bu duruma direnenler ise işin içinden çıkamaz olmuşlardır.

Geçmiş zamana baktığımızda gelişimin adım adım gerçekleştiğini görebiliriz. Önceleri bilgi almak için ansiklopediler, iletişim için mektuplaşmalar yapılırken, iş yerlerinde gerekli bilgiler elle yazılır ve dosyalanırdır. Bunu faksların ve bilgisayarların hayatımıza dâhil edilmesi izlemiştir. İnsanlar bir dönem faks yolu ile gerekli belgeleri birbirlerine ulaştırmaya başlamışlardır. Bilgisayar ve çevrimiçi ortamların her yeni zamanla gelişme göstermesi ile de yaşamımızın büyük devrimi dijitalleşme adımları hızlanmıştır. Dijitalleşme ile dijital dönüşüm kavramları birbirini desteklemektedir.

Dijitalleşmenin Faydaları Neler?                      

Müşteriler ile iletişimi düzenler. Sosyal medya, e-posta gibi yollar ile müşterilerinizle dijital ortamda iletişime geçebilirsiniz.

Kararları alırken doğruluğunu denetleyebilirsiniz.  İş akışlarının her birinin raporlanması olanağı sayesinde nerelerde aksamalar meydana geldiği, nerelerde eksiklikler olduğu konularına bu raporlar sayesinde ulaşabilme imkanı elde edebilirsiniz. Bu sayede de iş akışını denetleme imkânı elde edebilirsiniz.

Verimliliği artırır. Bilgiye sahip olmak gücü de yanında getirmektedir. Dijitalleşmenin firmalara en büyük katkısı da bilgiyi teknoloji ile harmanlaması ve bu sayede de verimliliği artırmaya olanak sunmasıdır.

Maliyet tasarrufu sağlar. Bu adım verimlilik ile doğrudan ilgili olmaktadır. Verimliliğin artması beraberinde maliyetlerde düşüşleri getirmektedir.

Yaratıcı fikir üretme adımlarının önünü açar. Yaratıcı fikirler, yenilikçi düşünce olmadan hedefe ulaşmak artık kolay değildir. Müşteriler yeniliğe ayak uyduran firmalara daha fazla yönelim göstermektedir. Bu durumda firmaların da rakiplerinin önüne geçmek ve hedeflerini tutturmak için yapması gereken farklılıklar ortaya koymaktır.

Çalışma şartlarını düzenler. Dijitalleşmenin en büyük yararı belki de çalışma koşullarına sunduğu yararlardır. Teknolojinin getirilerinin kullanılması sayesinde uzaktan kontroller gerçekleştirme imkânı sunmasından dolayı çalışma akışını belirli oranda etkilemektedir. Özellikle firma sahibinin çalışanlarını ve çalışma süreçlerini takip etmesi için fayda sunması etkili olmaktadır.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm var olan bir iş modelinin dijital teknolojilerin kullanılması ile yeni bir iş modelinin ortaya çıkarılması olarak tanımlanabilir. Dijital dönüşüm dijitalleşme kavramına oranla daha geniş kapsamlı bir etkiye sahiptir.  Dijital dönüşüm firmalara işleri daha hızlı, düzenli ve kontrollü yapmalarına olanak sunmaktadır. Asıl amaç, verimliliği artırmak, müşteri memnuniyetini artırmak, satış oranlarına artışlar meydana getirmektir. Dijitalleşmeye oranla belirli bir alanı düzene sokmaktan ziyade, tüm işleyiş üzerinde düzenlemeler yapma olanağını sunmaktadır. Bu sebeple de anlık olarak gerçekleşmez uzun bir süreci kapsamaktadır.

Dijital dönüşümdeki odak nokta manuel olarak işleyen iş akışını tamamen ortadan kaldırmaktır. Dijital dönüşüm sürecine dahil olan firmalar; iş akışında daha dinamik, hedef kitle odaklı ve veri odaklı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Dijital Dönüşüm Unsurları Nelerdir?

Dijital dönüşüm kavramı çoğu insanın aklında teknolojinin dönüşmesi olarak algı yaratsa da aslında var olan bir iş modellerinin dijitalleştirilmesidir. Öncelikle dijital dönüşüm kavramının tam manası ile anlamlandırılması önemlidir. Aksi halde gerçekleştirilmek istenilen etki yakalamak mümkün olmayacaktır. Özellikle ülkemiz dâhilinde her ne kadar önemi vurgulansa da analiz sonuçları gösteriyor ki bu alanda yapılan çalışmalar yeterli düzeye ulaşamamıştır. Dijital dönüşümün unsurlar;

  • İnsan
  • Süreç 
  • Teknoloji

olarak birlikte ele alınması gereken faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu üç unsuru birbirinden bağımsız olarak ele almak yanlış bir karar olacaktır. Dijital dönüşüm olarak ele aldığımız kavram yalnızca bugüne tabi değildir. Kapması dünü bugünü ve yarını dâhil edecek derecede geniştir. Yani dijital dönüşüm süreci dünden başlar bugünü ve yarını hesaplayacak şekilde ele alınmaktadır.

Dijital Dönüşüm ve Dijitalleşme Arasındaki Farkları Nelerdir?

Dijitalleşme ile dijital dönüşüm arasındaki net farklılık; dijitalleşme teknolojinin var olan işletmede kullanılmasıyken, dijital dönüşümde ise iş faaliyetlerinin dijital yollar ile yapılması anlamına gelmektedir. Dijital dönüşüm, dijitalleşme kavramına oranla daha geniş kapsama sahiptir. Dijital dönüşüm dediğimiz kavram, işletmenin tüm ayrıntıları ile ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. İşletmenin, müşteri davranışlarını yorumlamak, işletmenin büyüme stratejileri, çalışan davranışları, müşteri ile iletişim noktalarında dijital dönüşüm dâhilinde ele almak mümkün olmaktadır. Dijital dönüşüm ile işletmeler, iş modelinde müşterilere kadar her anlamda yeni bir yola çıkmaktadır.

Dijital Dönüşüm Neden Önemlidir?

Dijital dönüşüm süreci firmaların hedeflerine ulaşmaları ve varlıklarını sürdürebilmeleri adına dâhil olmaları gereken bir süreçtir. Dijital dönüşümün firmalara sunduğu önemli etkileri,

  • Firmanın verimli çalışmasına katkıda bulunmaktadır. Firmaların tüm işleyişlerinin kayıt altına alınması, firmanın ilerleyişini görmek noktasında
  • Daha fazla üretimde bulunmasına fayda sağlamaktadır. Elde edilen veriler sayesinde üretim sürecinin her aşamasını kontrol altında tutabilirsiniz.
  • Operasyonel adımda eksikliklerinin giderilmesine olanak sunmaktadır.
  • Firmanın tüm süreçlerinin en uygun hale getirmekte fayda sunmaktadır.
  • Müşteri memnuniyetine katkı sağlamaktadır. Müşteri davranışlarını yorumlamak konusunda, sunulan raporlar sayesinde daha kolay olmaktadır. Müşteri davranışlarını doğru yorumlamak ile de müşteri memnuniyetini beraberinde getirmektedir.
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1