Geleneksel Medya Nedir? Araçları Nelerdir?

Geleneksel medya, radyo ve televizyon gibi tek taraflı iletişime yönelik yürütülen çalışmaları kapsayan bir medya türüdür. Uzun bir süre önce haberleşme ve bilgi akışının en yoğun sağlandığı geleneksel medya araçları günümüzde etkilerini azaltmak ile birlikte varlıklarını sürdürür. Dijital meydanın yükseliş gösterdiği bu günlerde etkilerini sürdürmesi de ayrıca bir başarı örneğidir.

Geleneksel medyanın varlığını sürdürebilmesi ve varlık göstermede başarılı olması hangi özellikleri etkili olur? Geleneksel medya araçları nelerdir ne gibi avantajları sunar? Yeni medya ile benzer yanları ya da farklılıkları neler? Tüm bu sorular ışığında geleneksel medya ve araçlarını tanımlamaya çalışacağız.

Geleneksel Medya Nedir?

Geleneksel medya, etkileşimin tek taraflı olduğu medya türlerinden biridir. Aynı zamanda yürütülen çalışmaların paylaşım adımında düzenlenmesi gibi bir alternatif yoktur. Geleneksel medya dahilinde yürütülen çalışmalarda ileti paylaşır ve ilgili alıcılar iletiyi alır.

Eski medya olarak da kaynaklarda yer alabilen geleneksel medya sınırları konusunda da tartışmaların odağı yer alır. Bir kesim geleneksel medyanın kişilerin algılarına yön verdiğini düşünürken, bir kesim ise kişilerin geleneksel medya çalışmalarına yön verdiği görüşünü savunur. Konuyu daha fazla açıklamak gerekirse; medya araçları kişilere bir ileti aktarmayı hedefler. Bu ileti ürün ya da hizmet fark etmeksizin, marka ve kuruluşların bir kitleye hitap etmesini hedef alır. Bu adımda verilmek istenilen ileti ile kişileri yönlendirmek mi esas alınır yoksa kişilerin talepleri mi bu çalışmaları yönlendirir? Tartışma konusu yaratan da budur.

Markalar üretim adımında dönemsel olarak farklı prensipleri benimser. Bir dönem birey için üretim yapmayı esas alırken, bir dönem ise üretim adımında birey önemsenmedi durumlar yaşandığı zamanlar olmuştur. Geleneksel medya için de tartışma konusu olan medya birey için mi, birey medya için mi düşünceleri sonuca bağlanır mı bilinmez ancak dijitalleşme karşısında nasıl tepkilere yol açacağı daha önemlidir.

Geleneksel Medyanın Özellikleri Nelerdir?

Geleneksel medya çalışmalarında en önemli özellik tek taraflı iletişim olmasıdır. Bunun anlamı da şu ki, oluşturulan iletinin alıcı tarafında yorumlanması ve iletiyi paylaşan kişilere sunması mümkün değildir. Firma iletiyi yönlendirir, iletinin alıcı üzerinde etkileri hakkında anlık geri dönütler alması gibi bir durum olmaz. Geleneksel medyada geri dönütler bir süre sonra sonuçlanır.

Geleneksel medyada hedef kitlenin çalışmalardan nasıl etkilendiğine ya da nasıl çalışmalar bireyler üzerinde etkili olur gibi kesin bilgiler elde etmek çok kolay olmaz. Kullanıcı davranışlarını gözlemlemek gibi çalışmalar yürütmek veya bir standart sistem elde etmek pek mümkün değildir.

Bunların yanı sıra güvenilirlik konusunda kişiler üzerinde daha fazla etkilere sahiptir. Ayrıca kamuoyu oluşturmak için de etkili medya türlerinden biridir. Dijital medyanın doğru-yanlış çok fazla bilgi içermesi kişileri geleneksel medyanın güvenilir olduğuna dair görüşlerinde etkili olur.

Dijitalleşme ile hayatımızda aktif rol oynayan görsel kullanımının ağırlıklı olması durumu geleneksel medyada daha kısıtlıdır. Televizyon dışında yer alan medya araçlarında görsel kullanılması imkanı kısıtlıdır. Bu da görsel ile kişilerin ilgisini çekme avantajını etkisiz kılar.

Geleneksel Medyanın Yeni Medyadan Farklılıkları

Geleneksel medyadan bahsettik bir de yeni medya ile aralarındaki farklılıklara değinmeye çalışalım. İki medya türünde de hedef kitleye ileti aktarmak önceliklidir. Ayrıldıkları nokta ise kullanılan araçlar ve hedef kitleye mesajın iletilmesi yöntemidir. Geleneksel medyanın aksi olarak yeni medyada karşılıklı bir iletişim söz konusudur. Yeni medyada hedef kitle verilen mesaja geri dönütünü birebir sunar. Soru ve görüşlerini belirtir. Yeni medya internet kullanılan her platformda yürütülen çalışmalar ile karşılaşma olasılığı yüksektir. Geleneksel medyada ise belirli alanlarda çalışmalar ile karşılaşılan durumlar vardır. Geleneksel medyada yalnızca fiziksel araçlar yardımı ile değil sokakta dahi reklam panoları yardımı ile kişilere erişme olanağını sunar. Yeni medyada ise akıllı cihazlar ile kullanıcıya erişim imkanı verir. Bu noktada geleneksel medyanın ulaşmak isteği hedef kitleye günlük hayatın farklı noktalarından erişme imkanı vardır. Başlıca aralarındaki farklılıkları bu şekilde sayabiliriz. Tüm bunlar bir tabloda toparlamak gerekirse;

Geleneksel MedyaYeni Medya
İletişim tek taraflıİletişim karşılıklı
Kısa süreli, anlaşılır metinler içermeliUzun metinler kullanılabilir ve sürede belirli kısıtlaması daha az
Kişiler çalışma akışında pasif konumdaKişiler çalışmaların farklı aşamalarında akışa dahil olur
Geri bildirim almak zorGeri bildirim almak daha kolay
Bilgiler yoğun denetim altındaBilgiler denetimi çok yoğun gerçekleşmez
Maliyeti yüksektirMaliyeti daha düşüktür

Geleneksel Medyanın Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Geleneksel medya, her ne kadar varlığını sürdürüyor da olsa bazı alanlarda dijitalleşme adımlarının da atıldığı görülür. Örnek olarak geleneksel medya araçlarından olan gazetelerin internet ortamında web sitelere sahip olması. Bu durum geleneksel medya araçlarının yeni medya araçlarına da yönelimler gösterildiği, entegre olarak çalışmayı denediğine verilebilecek örneklerdendir. Bunun yanı sıra geleneksel medyanın avantajlarına bakacak olursak;

Kişilere ulaşmak. İnternet kullanıcı sayılarının fazla olması yeni medyaya büyük avantaj sunar. Ancak etkili bir geleneksel medya çalışması ile bu durum değişir. Nasıl mı? Geleneksel medya araçları yalnızca televizyon gibi sabit araçlarla sınırlı değildir. Geleneksel medya araçları, reklam panolarından, gazete ve dergilere kadar farklı araçları üzerinden etkileşime geçilir. Yani medya araçlarının işlevsel olması için internet bağlantısı gerekirken, geleneksel medya için bu şekil bir zorunluluk yoktur.

Maliyet noktasında geleneksel medyanın dezavantajlarından biridir. Çalışmaların maliyeti yeni medya çalışmalarına oranla daha fazla maliyet içerir. Geleneksel medyada çalışmalar profesyonellik esası ile gerçekleşir. Dolayısıyla da uzun vadede etkili bir çalışma ortaya çıkarmak için uygun bir bütçeyi gözden çıkarmak gerekir.

Bilgilerin daha güvenilir olması. Geleneksel medya çalışmaları sıkı bir denetim altındadır. Her çalışma belirli sınırlar çerçevesinde ilerler. Rahatsızlık verebilecek mesajlar ya da yersiz olabilecek mesajların oluşturulması denetim altındadır. Bu da verilen bilgilerin daha güvenli olmasına olanak sunar.

Geleneksel Medya Araçları Nelerdir?

Geleneksel medya araçları; yazılı, görsel ve sesli olarak alternatiflere sahiptir. Bununla birlikte televizyon görsel ve sesli olarak kullanılabilecek geleneksel medya araçlarından biridir. Televizyonun yanı sıra, radyo, gazete, dergi ve reklam panoları geleneksel medya araçları arasında kullanılır.

Televizyon

Geniş kitlelere ulaşmak noktasında geleneksel pazarlamanın en etkili araçlarından biridir. Televizyon izleyici kitlesi etkisini kaybettiğine dair görüşlerin aksine, durum düşünüldüğü gibi değildir. Televizyon sesli ve görsel medya aracı olarak yararlanılabilecek araçlardır. Her ne kadar geçmiş dönemlerde daha fazla etkileri olsa da, stratejik bir çalışma ile etkili sonuçlar almada oldukça başarılı.

Radyo

Radyolar, geleneksel medya araçları arasında sesli olarak tercih edilen araçlardır. Evlerde, arabada radyoların kullanım imkanı sunması etkili çalışma yürütmeyi kolaylaştırır.

Gazete ve Dergiler

Yazılı basın kaynakları olarak geleneksel medya araçları arasında yer alır. Özellikle gazeteler doğru bilgiye en yakın olan bilgi akışını sunan araçlardan biridir. Ayrıca hem geleneksel hem yeni medya araçları arasında yer alması ile de avantaj sunarlar.

Reklam Panoları

Yeni medya ve geleneksel medya araçlarının arasında yer alanlara bir örnek de reklam panolarını verebiliriz. Her ne kadar yeni medya araçlarına da yönelim gösteriyor olarak görülse de reklam panolarının en çok geleneksel medya araçları olarak kullanılır. Ürün tanıtımları, sosyal aktiviteleri tanıtılması gibi çok fazla sektör üzerinden etkisini gösterebilen reklam panoları oldukça etkilidir. Şehir içi ya da şehir dışı yolculuklar esnasında denk gelinen reklam panoları anlık olarak mesaj iletmenin öncelikli araçlarından biridir.

Geleneksel medya nedir?

Geleneksel medya, radyo ve televizyon gibi tek taraflı iletişime yönelik yürütülen çalışmaları kapsayan bir medya türüdür.

Geleneksel medya araçları nelerdir?

  • Televizyon
  • Radyo
  • Gazete ve Dergiler
  • Reklam Panoları

Geleneksel pazarlamanın başlıca özellikleri nelerdir?

  • Tek taraflı iletişime sahiptir
  • Kamuoyu oluşturmada etkilidir
  • Daha güvenilir bilgi algısına sahiptir.
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1