Inbound Pazarlama Stratejileri

Inbound pazarlama stratejileri potansiyel müşteri elde etmek ve elde edilen müşterin elde tutulması adına yürütülen çalışmalardan birisidir. Dijital ortamda bir başarı elde etmenin tek yolu ilgi çekmektedir. İlgi çektiğiniz ölçüde başarı elde edebilirsiniz. İlgi çekebileceğiniz ölçüde rakiplerinizin önüne geçebilir ve adınızdan söz ettirebilirsiniz.  Bunu sağlamak adına firmalar farklı yöntemler üzerinden çalışmalar gerçekleştirmektedir. Inbound pazarlama stratejileri de bu çalışmalardan birisidir. Peki, nedir bu yöntem ve neden kullanılmaktadır? Bu yazımızda inbound pazarlama çalışmalarının öneminden bahsetmeye çalışacağız.

Inbound Pazarlama Nedir?

Inbound pazarlama, müşterinin ilgisini çekmek ve potansiyel müşterileri sadık müşteri profiline dönüştürmek adına yürütülen çalışmalar bütünüdür.  Dijital ortamda yürütülen çalışmaların büyük çoğunluğunu oluşturan inbound pazarlama anlayışı, farklılık yaratmak isteyen firmaların öncelik verdiği çalışmalardır. Inbound marketing olarak bilinen bu pazarlama anlayışını kısaca gelen pazarlama olarak tanımlayabiliriz. Potansiyel oluşturabilecek müşteriyi önce markaya alıştıran, ardından da satın alma eylemi üzerinde yönlendirmeler yapabilecek kadar güçlü etkilere sahip olan inbound pazarlama, dijital pazarlama çalışmalarının önemli bir ayağıdır.

Inbound pazarlama, geleneksel pazarlamada yürütülen tek yönlü iletişimin aksine, karşılıklı etkileşimi kapsayan bir model olarak karşımızı çıkmaktadır. Inbound pazarlama anlayışında öncelik, potansiyel müşteri kitlesinin dikkatini, sunulan ürün ve hizmetlere çekmektir. Dolayısıyla oluşturulan içeriklerin önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan içerikler başarı oranı üzerinde en büyük etkiye sahip olan araçtır. Inbound pazarlamada kullanılan yöntemlere örnek olarak; içerik üretimi, bloglar, SEO çalışmaları, sosyal medya mecralar verilebilir.

Dijital pazarlama çalışmalarının çoğunda müşteriye ihtiyacı olan bilgiyi ve tavsiyeyi vermek ana hedeftir. Bunu da ilgi çelici kaliteli ve özgün içerikler üreterek yapabilirsiniz. Doğru kişiye ihtiyacı olan bilgi aktarımını yaptığınız takdirde, sadık bir kitle elde etmenin yanı sıra, o kişiler tarafından tavsiyeler ile daha geniş kitlelere ulaşmak da bu alanda oluşabilecek önemli etkilerden birisidir.

Inbound Pazarlama Nasıl Yapılır?

Inbound pazarlamanın etkili olabilmesi adına yürütülen çalışmalarda önemli olan iki etken bulunmaktadır. İçerik ve zamanlama bu yöntemin en önemli iki adımıdır. İçerik müşteriye sizi ulaştıracak olan araç iken bu aracın etkili olmasında önem arz eden ise doğru zamanda oluşturulmasıdır.  Inbound pazarlama oluşturmada izlenecek yol 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; dikkat çekmek, dönüştürmek, ilgiyi korumak ve değerlendirmek olarak karşımıza çıkmaktadır.

1. Dikkat Çekme

Pazarlama stratejilerinin genelinde asıl amaç dikkat çekmeyi başarmaktır. Bu durum dijital pazarlamada ise daha fazla önem arz etmektedir. İnternette içerik üretimi üzerini yürütülen çok fazla çalışma mevcut olmaktadır. Bu kadar fazla içerik arasından öncelikli olmak için yapılacak ilk şey üretilen içeriklerin hedef kitle tarafından dikkat çekici niteliklere sahip olmasını sağlamaktır. Doğru hedef kitleyi belirlemek ile çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Ardında hedef kitlenin talep ettiği bilgi ve tavsiyeye yönelik oluşturulacak içerik ile müşterileri kendinize çekebilirsiniz. Bu bağlamda, bloglar, sosyal medya, web siteleri ve SEO çalışmaları yardım alacağınız öncelikli alanlardır. Özellikle sosyal medya hesapları tanıtımlar ve bilgilendirmeler için en etkili yöntemlerdir. Kullanıcı sayısındaki artışların yüksek oranda bir kısmı sosyal medya kullanıcılarıdır. Bu alan yapacağınız yönelimler ile daha geniş müşteri kitlesine ulaşma imkânını artıracaktır.  

2. Dönüştürme

İkinci adım olarak gelen ziyaretçiyi sadık müşteri kitlesine dönüştürmektir. Çalışmaların ilerleyişini ve markanın izlediği yolu görebilmesi adına bir bilgilendirme olarak görülebilir. Ziyaretçilerden iletişime geçebilmek adına bilgiler istendiği aşamadır burası. E-posta gibi alternatif kanallar üzerinden ziyaretçi ile iletişime geçmenin hedeflendiği ve inbound pazarlamanın en önemli kısmı olan karşılıklı etkileşim için gerekli olan adımdır.  Ziyaretçilerin aklına takılanları ya da sorunlarını bildirebileceği bir kanal kullanmak, iyileştirmenin önemli adımıdır. Ayrıca ziyaretçiler potansiyel müşteriye dönüştürmede yardım alınabilecek araçlar olarak sitenizde formlara yer verebilirsiniz.

3. İlgi Korumak

Potansiyel müşteri profilinin elde edilmesinin ardında sıra satın alma eylemini tetikleyecek hamleye geldi. Bunun için de müşteriler üzerindeki dikkat ve ilginin sabit tutulması için çalışmaları duraksatmadan devam etmek gereklidir. Müşteri üzerindeki ilgiyi korumak adına izlenecek adımlarda kullanılabilecek araçlar; potansiyel müşteri değerlendirme, e-mail, pazarlama otomasyonu, kapalı döngü raporu gibi alternatifler mevcuttur.

Potansiyel müşteri değerlendirme, elde ettiğiniz ziyaretçiler arasından kimlerin satın almaya istekli olduğunun belirlenmesi için kullanılmaktadır. Satın almaya yönelimi olan kişilerin tespit edilmesi yoğunluk gösterilecek müşterileri belirlemek ve satış oranlarında artış meydana getirmek adına yapılacak çalışmalardır.

E-mail, bir ziyaretçinin sunduğunuz tüm adımları olumlu olarak geçtiyse müşteri olmaya hazır hale gelmiş demektir. Bu durumda bu kişilere yönelik ilgisini çekecek içerikler yönlendirebilir ve müşterilerin kendilerini özel hissetmesi sağlanmaya çalışılabilir. Bunun için de e-mail kullanmak en kısa ve hızlı yollardan birisidir.

Pazarlama otomasyonu, müşterilerinizin hangi içeriklere yönelik ilgi yoğunluğu duyduğunu tespit etmek ve bu yol üzerinden ilerlemeler yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Müşteriniz hangi kanaldan ve hangi içerik üzerinden sayfanıza yönelimler gösterdiğine dair elde edeceğiniz analizler ile direkt müşteriye yönelik çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Kapalı döngü raporu; yürütülen pazarlama çalışmalarının hangilerinin müşteriler üzerinde başarılı olduğunun tespit edilmesine yönelik yürütülen çalışmalardır. Potansiyel müşteriler elde etmek ve elde edilen sayıların artışını sağlamak adına başarılı ya da başarısız adımları analiz etmek yararlı olabilir. Bu anlamda müşteri ilişkileri yönetim sistemlerine büyük iş düşmektedir.

4. Değerlendirmek

Değerlendirmek; müşterilerin nitelikleri fark etmeksizin her ziyaretçi için öncelikli hedef, dikkat çekmektir. Bunun için çalışmalarda kullanılacak içeriklerin kaliteli yapıda olmasına özen gösterilmelidir. Buradan gelecek müşteri kitlesini kaybetmemek adına çalışmalara devam etmek önemlidir. Inbound pazarlama çalışmalarında asıl olay müşteriye yönelik çalışmalar olduğu için bu anlamda çalışmalar yapmaya ara vermek elde edilen başarının da kaybolmasına neden olabilir. Dolayısıyla müşteriler üzerinde etki yaratmak ve bu etkinin devamını sağlamaya çalışmak önemli bir ayrıntı olabilir. Memnun olan müşteriler firma yararına çalışmalar yapabilir. Ki bu firmanın kendisinin yapacağı etki kadar büyük oranlarda da olabilir. Bir müşterinin firma adına çalışmalar gerçekleştirmesini sağlamak adına kullanılabilecek yöntemlere örnek olarak; Akıllı eylem çağrıları oluşturmalısınız. Müşteri ile firma arasındaki iletişimi güçlendirecek çağrılarda bulunulması gerekmektedir. Kısacası kullandığınız çağrıları kişiselleştirmelisiniz.

Inbound Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?

Dijital pazarlama anlayışında önemli bir yeri olan inbound pazarlama stratejilerinin diğerlerinden ayrılmasına sebep olan bazı özelliklerinden bahsetmek gerekirse;

  • İlgi çekici ve kaliteli içerikler oluşturmak öncelikli adımdır.
  • Asıl hedefi marka bilirliğini artırmaktır.
  • Dijital pazarlamaya yönelik araçlar yönelim gösterilir.
  • Sunulan ürün ve hizmetin tanıtımı sanal ortamda gerçekleştirilir.
  • Tüketici davranışları esas alınır ve kişiselleştirilmiş çalışmalar yürütülür.
  • Potansiyel müşteri oluşturmak için çalışmalar yürütülür
  • Müşterinin dikkatini çekmeye yönelik çalışmalar yapılır

Başarılı Inbound Pazarlama İçin Dikkat Edilecek Noktalar

Başarılı bir inbound pazarlama stratejisi yürütmenin temeli içeriklere özen göstermek gelmektedir. İçerikler bu pazarlama anlayışının en önemli adımını oluşturmaktadır. Online satış yapmanın müşteri elde etmenin yolları da haliyle dijital araçlar ve yöntemler kullanmaktan geçmektedir. Bunun da en hızlı ve etkileyici yolu da içerik oluşturmak ve bu adımdan ilerlemeler yapmaktır. Ayrıca, oluşturulan içeriklerin zamanlaması da önemlidir. Doğru zamanda yapılmayan çalışmalar müşterinin ilgisini çekemeyebilir bu durumda da yapılan çalışmalar boşa gidebilir. Hedef kitleye yönelmek de başarılı sonuç elde etmede önemli bir yere sahiptir. Doğru hedefe yönlendirilmeyen çalışmaların başarı elde etmesi mümkün olmayacaktır. Sonuç olarak inbound pazarlamada, doğru hedef kitle, doğru zaman ve kaliteli içerik ayrılmaz bir bütün olarak ele alınması gereken ayrıntılardır. Bu adımlar dikkat edildiğinde başarılı bir çalışma gerçekleştirmek için önünüzde engel kalmayacaktır.  

Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1