Yapay Zekâ ile Dijital Pazarla Arasındaki İlişki Nedir?

Yapay zeka çalışmalarının dijital pazarlamada etkisi Nedir? Dijital pazarlama alanı çoğu sektörü geride bırakacak bir ilerleme göstermiş durumda. Teknolojik yenilikler, değişen tüketici davranışları pazarlama alanında da etkisini göstermektedir. Özellikle tüketici davranışlarının çevrim içi ortama yönelim göstermesi, firmaları bu kullanıcıya ulaşmak adına yeni adımlara atmaya itmektedir.

Rekabet ortamında büyük oranlarda artışlar gösterdiği e-ticaret sektöründe yarışta kendisini göstermek isteyen firmalar için alternatif yöntemler ve yenilik arayışı sürmektedir. Bunun için firmalara en çok kolaylık sunan ve farklılık yakalamayı mümkün kılan çalışmalar dijital alanda olmaktadır. Pazarlama çalışmalarının da bundan nasibini aldığı günümüzde, yeniliklere açık olan firmalar için alternatif olarak kullanılması adına kendisini gösteren bir adım da yapay zekâdan gelmektedir.

Yapay zekâ çağımızın en üst seviyede yeniliklerinin yaşandığı ve başarılı sonuçlar ortaya çıkarmak noktasında en etkili olan alanlardan birisidir. Bu alanın getirilerinden yararlanmak için sektörler de kendi içerisinde yarış halinde olmayı sürdürmektedir. Bu yarışa dahil olan sektörlerden birisi de dijital pazarlamadır. Peki, dijital pazarlamanın ilerlemesinde yapay zekânın rolü nedir? Firmalara hangi anlamda yardımı dokunmaktadır? Dijital pazarlama alanında yapay zekâ araçları kullanılmalı mı? Bu sorular çerçevesinde yapay zekâ ve dijital pazarlama ilişkisini incelemeye çalışalım.

Yapay Zekâ Nedir? Dijital Pazarlama Üzerinde Etkileri Nelerdir?

Yapay zekâ; insan davranışlarının veriler ile robotlara aktarılması ve yalnızca veriler dahilinde kararlar alabilen makinelerin oluşturulmasını esas alan bir bilgisayar bilim dalıdır. Yapay zekâ, ortaya çıkmasının ardından son dönemlerde birçok sektörde varlığını gösteren ve yenilikler ile adından sıklıkla söz ettiren dallardan birisidir. Özellikle yüksek veriler içeren alanlarda tercih edilen ve verilen toplanması, analiz edilmesi, raporlanması açısından büyük kolaylıklar sunan yapay zekâ çalışmalara büyük firmalar tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir.

Yapay zekâ uygulamaları, ulaşım sektöründen, bankacılığa, e-ticaret alanından pazarlamaya kadar endüstriyel faaliyetlerinin yürütüldüğü pek çok alanda varlığını göstermektedir. Bu derece çeşitli kullanım alanına sahip olması ve teknolojiyi her açıdan avantajlı olarak ele almasından dolayı iş yükünü hafifletmek ve hata oranını en aza indirgemek adına başarılı sonuçlar ortaya koymaktadır.   

Dijital pazarlama alanı ile ilişkisine bakmak gerekirse, pazarlama uzmanlarının stratejileri, müşteri istek ve talepleri, reklamlar bu anlamda en çok kullanılan alanlardır. Pazarlama kullanıcı talepleri ve davranışları doğrultusunda ilerleyen ve başarı oranı ölçülmesinde de etkili olan faktörlerdir. Kullanıcı davranışlarının ölçülmesi için de farklı açılardan veriler toplamak ve bu verilerin analizinin sonuçlarına göre çalışmalara yön vermeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla da bir yerde veri toplamak ve bu verilerin analize edilip raporlanması adımları var ise burada yapay zekânın nimetlerinden yararlanmamak olmaz. Tam da bu açıdan baktığımızda yapay zekâ çalışmaları ile dijital pazarlama çalışmaları bir bütün halinde çalışmalarını sürdürmekte oldukça yatkın iki alan olarak görülebilir. 

Yapay Zekâ Araçlarının Dijital Pazarlamada Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Yapay zekâ araçları, dijital pazarlama çalışmalarının ilk safhasından son adımına kadar her alanında kullanılabilecek etkide çalışmaları içermektedir. Özellikle kullanıcı tercihleri üzerinde firmaya olumlu faydalar sağlayan yapay zekâ araçları, ürün önerilerinden, hedef kitle analizine kadar farklı faktörler üzerinden etkisini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra genel olarak sunduğu faydalara bakacak olursak;

  • Yapay zekâ araçlarını, büyük oranlarda verileri olabilecek en kısa sürede analiz edebilir ve raporlayabilir, gerekli olan anlarda bu verileri işleyebilir. İnsan gücü ile kıyaslandığında hem zamandan hem iş gücünden tasarrufu sunması yapay zekânın en net sunduğu faydalardan birisidir.
  • Ziyaretçi davranışlarına göre, bir ürün ve ya hizmet ile ilgilenen ya da kararsız kalan kişilere yönelik çalışmalar yürütebilir ve ziyaretçi davranışlarını olumlu yönde etkileyebilir. Bu durum sabit müşteri isteklerine yönelik olmaz, her ziyaretçi davranışına göre farklı özellikleri ön plana çıkaracak nitelikte çalışmaları içermektedir.
  • Sitenin her alanını kişiselleştirebilir ve bunu hedef kitlenin isteklerine yönelik çalışmalar ile yönlendirebilir. Bu sayede bütçeyi idareli kullanabilirken ziyaretçi memnuniyetini de sağlayacak ölçüde çalışmalar gerçekleştirilmiş olur.
  • Firma isminin bilinirliği ve marka imajını etkilemek açısından gerekli analizler gerçekleştirebilir ve iyileştirme çalışmaları yürütebilir. Ve bu işlemleri otomatik olarak belirli periyotlarla yaparken sorun oluşturabilecek durumların erkenden tespit edilmesini sağlayabilir. Bu da oluşabilecek zararı en az düzeyde tutmak adına önemli avantaj sunmaktadır.
  • Ziyaretçilerin sorun ve sorularına anlık dönütler sağlayabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. Özellikle sohbet robotları sayesinde ziyaretçi şikâyetlerine hızlı dönüşler sağlanabilir. Bu da ziyaretçinin gözünde firmanın imajını üst seviyelere taşıyabilir.  

Dijital Pazarlamada Kullanılan Yapay Zekâ Araçları Nelerdir?

Son dönemlerde pazarlama uzmanlarının öncelikli tercihleri yapay zeka araçlarına yönelim göstermektir. Sunduğu kolaylıkların farkına varan markaların çalışmalarında yer verdiği ve gelecekte bu oranın daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. Şimdilik pazarlama alanında yapay zeka çalışmalarına hangi amaçlar için kullanıldığına kısaca değinmek gerekirse;

Chatbot; Yapay zeka araçlarından en çok bilinenlerinden birisidir canlı destek sağlayan chatbotlar. Müşterilerin ürün ve hizmet hakkında sorularına anlık geri dönütler alabildikleri ve müşteri memnuniyeti olarak en etkili araçlardan birisidir. Sohbet botları sayesinde sağlıklı iletişim kurulabilir ve marka adını etkileyecek olumsuz algıların önüne geçilebilir. Geleneksel müşteri ilişkileri hizmetlerine oranla daha hızlı ve çözüm odaklı olmaları ayrıca avantajlı konuma gelmelerine sebep olmaktadır.

Tavsiyede bulunmak, İnternet kullanıcı sayısı artış göstermeye devam etmektedir. Markaların öncelikli olarak bu kitleden elde edebileceği kadar fazla kullanıcıyı elde etmek adına çalışmalar yürüttüğü görülebilir. Dolayısıyla da daha çok sosyal medya platf|ormları gibi kullanıcının yoğunlukta olduğu platformlar doğru kişilere ulaşmak için en doğru alanlar olacaktır. Yapay zeka uygulamaları ile bu alanlara reklam olarak, kullanıcı verileri üzerinden öneri ürün ve hizmet sunmak firmaların sıkça yer verdiği çalışmalardandır. Yapılan alışverişler ya da arama motoru sorguları baz alınarak satın alma eylemine yönelim gösterebilecek ürünlerin tavsiye olarak kullanıcıya sunulması olumlu geri dönüt olasılığı yüksek olan alternatiflerdir.

E-posta reklamlarını kullanmak; e-posta hesapları üzerinden çalışmalar gerçekleştirmek firmaya büyük oranda veri elde etmesine olanak sunmaktadır. Hangi reklamlar daha fazla ilgi çekiyor, hangileri kullanıcının ilgisini çekiyor gibi veriler sayesinde firmalar hangi alanda daha fazla yatırım yapılacağı ve hangi alanda düzenlemeler yapması gerektiğinin farkına varmaktadır. Bu alanda verileri çok olması ve elde edilen verilerin analiz edilmesi boyutunda insan gücünün yetersiz kaldığı anlar için yapay zeka kendisini göstermektedir. Tüm yüksek boyutlu verileri toplar, analize eder ve raporlama yolu ile firmanın planlamalarına katkıda bulunur.

Sesli aramalar gerçekleştirmek; dijital dönüşümün en etkili sonuçlardan birisi sesli arama çalışmalarıdır. Arama motorları tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile tüm çevrimiçi alanları etkisi altına alan bu çalışmalar, farklı bakış açılarını da açığa çıkarmaktadır. Yapay zeka sayesinde kullanıcının sesli arama yolu ile en uygun sonuçlara hızlı bir şekilde elde etmesi kullanıcılar açısından da büyük kolaylık olarak görülmektedir. Firmalar da bu alanda pazarlama çalışmalarına yön verebilir ve hedef kitlesine bu araçlar üzerinden ulaşım imkanı elde edebilir. Arama sonuçlarında etkili görülen sitelerin ön plana çıkarılması, site sahiplerini bu alana yatırım yapmaya yönlendirmektedir.

Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1