Modern Pazarlama Nedir? Modelleri Nelerdir?

Her geçen gün değişen dünyanın etkilerinin yansımadığı sektör artık yok denebilecek kadar az diyebiliriz. Teknolojik çalışmaların hız kesmeden devam etmesi ve toplum davranışlarında bunun yansımalarının görülmesi, firmaları da bu duruma ayak uydurmaya itmektedir. Bu anlamda gelişmeler ve yenilikleri takip etmenin en çok önem arz ettiği alanlardan birisi e-ticaret olarak gösterilebilir. Ürün ve hizmet alışveriş alışkanlıklarının çevrimiçi ortamlara kaymasından en çok etkilenen doğal olarak e-ticaret olmuştur. Geleneksel ticaret anlayışının dijitale ortamda yeniden şekillenmesinden oluşan e-ticaret sektörü rekabetin de en fazla yaşandığı alanlardır. Tüketici talep ve davranışları bu noktada firmaların en büyük yol göstericisi olabilir.

Tüketici talepleri işin içerisine dâhil olduğu anda karşımıza pazarlama stratejilerinin çıkması da beklenmektedir. Bir firmanın rekabet ortamında başarıya ulaşmasının en etkili yolu pazarlama stratejisi oluşturmaktan geçmektedir. Tüketici davranışlarının etkinliğini koruduğu her alanda pazarlama stratejileri ön plana çıkmaktadır. Dünya genelinde toplum davranışlarında meydana gelen değişimlerin takip edilmesinin en çok gerekli olduğu alan pazarlama modelleridir. Bu bağlamda baktığımızda gelişmelere ayak uydurmak adına pazarlama anlayışında da güncellemeler olacağı da ön görüler arasında yer almaktadır. Modern pazarlama anlayışı da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Makalemizde modern pazarlama nedir? Modern pazarlama neden önemlidir? Sorularına cevaplar aramaya çalıştık.

Modern Pazarlama Nedir?

Pazarlama kavramı, firmaların ürün veya hizmetlerini sunacakları hedef kitleyi tanımlamak ve satış gerçekleştirme adına yürütülen çalışmalar bütününü ifade etmektedir. Modern pazarlama ise, geleneksel pazarlama anlayışının günümüze uyarlanmış güncel hali olarak tanımlanabilir. Modern pazarlama, firmaların hedef kitlesinin davranış ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak adına yürütülen çalışmalardır. Geleneksel pazarlama anlayışına oranla daha çok dijital ortamda bulunan tüketici gruplarına yönelimlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Dolayısıyla da uygulanan stratejiler de aynı şekilde çevrimiçi kullanıcı odaklı oluşturulmaktadır. Modern pazarlama anlayışında teknolojiyi kullanmak büyük önem arz etmektedir. Ve bu adımda doğru teknolojiyi kullanmanın önemini de vurgulamalıyız. 

Toplumumuz gelişiyor ve aynı oranda değişime tabi oluyor. Geçmişe oranla daha fazla tüketime yönelen bir topluluk haline geldiğimiz görülmektedir. Bu durumun en net göstergesi de arz talep dengelerinde değişmelerin meydan gelmesi olabilir. Firmalar tüketici taleplerine yetişmek adına üretime daima devam etmektedir. Bu kadar çok talep olmasının avantaj oluşturması, bu alanda rekabet edecek firmaların sayılarında meydana gelen artışlar ile ortadan kalkmaktadır. Talep çok fakat karşılayacak firma seçeneği de aynı şekilde fazladır. Bu durumda müşterileri markanıza çekmek eskiye oranla daha zor olabilmektedir. 

Modern pazarlamanın getirisi geleneksel pazarlama anlayışına göre daha çok olabilir. Tabi doğru adımları atabildiğiniz takdirde bu durum geçerliliğini korumaktadır. Başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmak için, en azından modern pazarlama dâhilinde teknolojiyi iyi kullanmanız gerekmektedir. Çünkü hitap edeceğiniz hedef kitle çevrimiçi ortamda ve davranışları çok bilindik standart tüketici davranışlarından farklılık göstermektedir. Modern pazarlama modellerini kullanmak istediğinizde öncelikle tüketici davranışlarını doğru yorumlamanız gerekmektedir.

Modern pazarlamanın odak noktası müşteriler hedefli olmaktadır. Geleneksel pazarlama anlayışında üretilen satılır mantığının yerini müşterinin isteği üretilir anlayışına bırakmaktadır. Bu durumda da uygulanan yöntemler ve stratejiler daima müşteriler odaklı olmaktadır. Dolayısıyla da firmaların hitap edecek kitleyi doğru analiz etmeleri ve davranışlarını doğru yorumlamaları gerekmektedir.  

Modern Pazarlamanın Özellikleri

Modern Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?

Modern pazarlama doğru adımlar ile yapıldığında etkisi büyük oranda olumlu olabilir. Pazarlama anlayışları arasında en yoğun teknoloji çalışmalarına yer verilen ve stratejilerde bu yeniliklerin kullanılan modern pazarlama çalışmaları olmaktadır. Genel olarak modern pazarlama anlayışının özelliklerinden bahsetmek gerekirse modern pazarlama anlayışında;

  • Hitap ettiği kitleye odaklı çalışmalar yürütülmektedir. Oluşturulan stratejilerin odak noktası müşteri talep ve davranışlarıdır. Müşteri ne istiyor, neye ihtiyacı var, hangi anlarda satın alma eylemine yönelim gösteriyor? Soruları üzerinden izlenen bir strateji akışı mevcut olmaktadır.
  • Modern pazarlamada bütünleyici çalışmalar ön planda tutulmaktadır. Bu bağlamda firmalar tüm departmanları ile iş birliği ve bağlantılı olarak bir çalışma yürütmektedir. Yani tüm çalışanlar birbiri ile bütünleşmiş bir çalışma akışı izlenmektedir.
  • Pazarlama çalışmalarında her zaman hedef uzun vadeli çalışmaları kapsamalıdır. Anlık olarak müşteri elde etmekten ziyade müşteriyi uzun dönem elde tutacak geniş çaplı çalışmalara yer verilmelidir. Başarılı olunduğu takdirde firmaya getirisi de uzun süreli kar sağlamaktır.
  • Kar elde etmek için öncelik müşteri odaklı olmak gerektiği durumunda bahsetmiştik. Modern pazarlamanın ana hatlarda önceliği de müşteri odaklı olması sebebiyle her daim müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

Modern Pazarlamada Doğru Strateji Nasıl Olmalı?

Modern pazarlama anlayışında hedef kitlenin talepleri öncelikli olmaktadır. Bu sebeple de oluşturulacak stratejiler de hedef kitleye odaklı olarak yürütülmelidir. Doğru bir strateji oluşturulurken izlenen adımlar;

Modern Pazarlama Modelleri Nelerdir?

Modern pazarlama anlayışı genelinde değil tüm pazarlama çalışmalarında iletişi en önemli etkendir. Satış gerçekleştirebilmek adına öncelik verilmesi gereken adım güçlü bir iletişim kurmak gerektiğidir.  Doğru stratejiyi oluşturan firmalar rekabette bir adım öne çıkmaktadır. Rekabeti bu denli etkileyen çalışmaların da farklı modellerden oluşması, firmaların kendilerine göre en uygun modeli karar verme olanağını sunmaktadır. Modern pazarlama modelleri; deneysel pazarlama, ilişkisel pazarlama, veri tabanı pazarlaması, tuzak pazarlama, gerilla pazarlama, Retro pazarlama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Deneyimsel Pazarlama; en etkili ve kesin sonuç odaklı olabilen bir çalışma modeli olarak karşımıza çıkan deneyimsel pazarlama da müşterinin iletişiminin en yüksek olduğu çalışmalardır. Bu modelde müşteri üretim ve kampanya sürecine dâhil edilmektedir. Müşteriye satın almadan önce ürün ve hizmeti deneyimleme şansı verilmektedir.

İlişkisel Pazarlama; burada öncelik üretim değil elde olanı kaybetmemek üzerine yürütülen bir çalışma akışı yer almaktadır. İlişkisel pazarlama anlayışında, firma sahip olduğu müşteri kitlesiniz sadık müşteri kitlesine çevirmek adına çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu sayede yeni müşteri arayışında harcayacağı çabayı kendi müşterisine yönlendirmektedir.

Veri Tabanı Pazarlaması; teknolojinin en net kullanıldığı modellerin başında gelmektedir. Veri tabanı pazarlama akışında analiz ve plan çalışmaları yer almaktadır. Burada önem verilen nokta, tüketici alışkanlıkları ve bilinen alışkanlıklara göre nerelerde değişiklik meydana geldiği durumlar incelenmektedir. Bu analizler ile firmalar doğru hedef kitleyi belirleyebilir ve potansiyel müşteri kitlesini oluşturabilir.

Tuzak Pazarlama; firmalar arası rekabet üzerinden yürütülen çok etik olarak değerlendirilemeyen çalışma modelidir. Belirli bir rakip firmanızdaki müşteri ilgisiniz firmanıza çekme çalışmalarını yürütmeniz tuzak pazarlama dâhiline girmektedir.

Gerilla Pazarlama; düşük maliyet ile en üst seviyede başarı elde etmeye yönelik yürütülen çalışmalardır. Gerilla pazarlama anlayışında önemli olan yaratıcı fikirler ile müşterinin ilgisini çekmektir. Hayal gücünün de önemli bir faktör olarak yer aldığı ve bu çalışmada bütçe en minimum seviyede tutularak müşterinin dikkatini ekecek çalışmalar yürütülmek öncelikli olmaktadır.

Retro Pazarlama; geçmişte yer alan ürünlerin bugün trendlerine uyarlanmış güncel hali ile müşterilere sunulması olarak tanımlanabilmektedir.   Burada uygulanan yöntemde asıl amaç, tüketici algılarında özel duyduğu ürünlere yönelik gerçekleştirilen bir çalışma yürütülmektedir. Müşteriler bazı durumlarda tercih ettiği marka ya da ürün ile gönül bağı kurabilmektedir. Retro pazarlama anlayışı tam anlamı ile bu algı üzerine yapılan çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1