Rekabet Analizi Nedir?

Çalışmaların etkili bir şekilde ilerlemesi için yer alacağınız sektörü her yönü ile incelemeniz gereklidir. Sektörün gereklilikleri, rakipler, değişen tüketici davranışları çalışmaların ilk adımı için önem arz eden noktalardır. Her ayrıntısı ile bir plan oluşturmak için sektörün ihtiyaçlarının iyi analiz etmek önemlidir. Bu doğrultuda firmalar eksiklikleri tespit edebilir, boşlukları görebilir ve bu alana yönelik planlamalar yapabilir. Rekabet analizi de bu noktada karşımıza çıkar. Firmaların öncelikli olarak kendi alanlarında tek olmadıklarının bilincine varmaları gerekir. Özellikle günümüzde internet satışı gerçekleştirmenin kolaylık sunması rekabet ortamını çok fazla artırmıştır.

Rekabet ortamının çok fazla artması ile firmalar arasında öne çıkma yarışı başlamıştır. Bu yarışta nasıl farklılık yaratılabilir? İyi bir rekabet analizi nasıl olmalı? Rekabet analiz yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Rekabet analizi yapmanın firmalara faydaları nelerdir? Bu sorular çerçevesinde rekabet analizi konusunu ele almaya çalışacağız.

Rekabet Analizi Nedir?

Rekabet analizi; firmaların kendilerine alan yaratmak ve üstünlük sağlamak adına rakipleri hakkında bilgi topladıkları çalışmalardır. Bu analiz sayesinde stratejileri belirlemek, çalışmalarda bu alanlara öncelik vermek daha etkili sonuçları doğuracaktır. Firmalar ilk adımı atarken ya direkt çalışmalara başlamak ya da yalnızca sektör bazlı bir araştırma yapmak ile yetinebiliyor. Rekabet analizini arka plana atan firmaların çalışmalarının bir noktada sekteye uğraması olasılığı vardır.

Rekabet analizi ile;

 • Rakiplerin çalışmaları
 • Hitap edilen hedef kitle
 • Çalışma stratejileri
 • Pazarlama çalışmaları

Hakkında bilgi elde edilebilir. Bu da firmalara planlama aşamasında bir ön hazırlık niteliği taşır.

Rakip Analizi Neden Yapılır?

Rakip analizi yapmanın öncelikli adımı, çalışmaların hangi alanlarında daha fazla aktif olunacağına bir cevap bulmaya olanak sunar. Rakiplerin güçlü yanlarını tespit etmek ya da eksikliklerini fark etmek ve bu alanda iyileştirmeler yapmak beklenen etkiyi yakalamayı kolaylaştırır. Rakip analizinde kullanıcı yorumları özellikle önem arz eder. Kullanıcının hangi alanda olumlu, hangi alanda olumsuz etkilerde bulunduğunu yorumlarından anlamak mümkündür. Bu yol izlendiğinde bir anlamda hedef kitlenin beklentileri hakkında da bilgi sahibi olunabilir.

Başarılı bir yolculuk gerçekleştirmek için önceliğimiz yapılan işler ve sektör hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanıcı davranışlarını iyi yorumlamaktır. Rakip analizi yaparken bu konularda da ipuçları yakalama olanağı elde etmek büyük avantaj sunar. Firmalar için rakip analizi bu noktada önemini vurgular. Rakip analizi ile çalışmalara başlangıç adımında yön verebilir, eksiklikleri tespit etmek ve iyileştirme çalışmalarına yön vermek daha kolay olur. Rakip analizinin kullanılmasındaki asıl neden de budur. Tüm çalışmalar üzerinde etkiler ve yönlendirmeler yapma olasılığının bulunması.

Rekabet Analizinin Önemi Nedir?

E-ticaret hayatımıza dahil olduğu andan itibaren farklı çalışma stratejilerini de beraberinde getirmiştir. Rekabet analizi yapmak da bu yeniliklerden biridir. Rekabet analizi yapmak, pazarda başarı elde etmiş firmaları tanımak, nasıl bir yöntem izlediğini anlamlandırmak noktasında fayda sunar. Özellikle çalışma yöntemleri hakkında ufak da olsa bilgi sahibi olmak firmalara sonradan büyük avantaj sunar. Sonuç olarak başarı elde etmiş firmalar da belirli çalışmalar eşliğinde bu noktaya gelmiştir. Etkili olan çalışmaların tespit edilmesi firmaya zaman ve maliyet noktasında avantaj sunar.

E-ticaret sektörü diğerlerine oranla daha hızlı bir değişime sahiptir. Trendler değişebilir, kullanıcı davranışları değişebilir bu da bir anda üst sıralarda yer alan firmaların etkisini kaybetmesi ve farklı bir firmanın üst sıralara çıkmasına neden olabilir.  Demek istediğimiz şu; bugün pazara yeni giriş yapacak bir firma iken sağlam adımlarla pazarın önde gelen firmaları arasında yer almak mümkün. E-ticaret değişime açık bir sektördür. Ve bu durumu avantaja çevirmek firmaların kendi elinde. Etkili bir çalışma ile büyük bir yükseliş elde etmek mümkündür.

Rekabet Analizi Yöntemleri Nelerdir?

Rekabet analizi yapmak için farklı yöntemler mevcuttur. Bu alternatifler arasından en uygun olduğunu düşündüğünüz teknik ile çalışmalara başlayabilirsiniz. Rekabet analizi noktasında başarılı olan yöntemler; Swot analizi, PEST analizi, rakip dizisi yöntemleri denenebilir seçeneklerdir.

Swot Analizi

Firmaya farklı açılardan inceleme şansı sunan tekniklerden biridir. Swot analizi ile firma çalışmalarını içerden ve dışardan inceleme imkanı elde edilir. Bu teknikte firmalar güçlü ve zayıf yönlerini tespit eder. Bunun yanı sıra yakın gelecekte oluşabilecek fırsatların oluşma ihtimalini öngörme imkanı sunar. Swot analizi yapacak firmanın yeterli bilgi birikimine sahip olması gerekir. Firmanın durumu ve çalışmaların işleyişi hakkında gerekli bilgilere sahip olmayan kişi ve grupların bu analizde başarı elde etmesi beklenemez.

PEST Analizi

Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan bu yöntemde adında geçen bu kavramlar ışığında çalışmalar yürütmeye olanak sunar. Bu kavramlar neticesinde başarı oranlarını artırmak hedeflenir. Swot analizine oranla daha uzun vadede ve geniş çaplı araştırmaları kapsayan bir yöntemdir. Uzun bir zaman dilimini kapsadığı için de sabır isteyen çalışmalardır. Ayrıca daha fazla bilgiye sahip olmanıza olanak sunar.

Rakip Dizisi Yöntemi

Puanlama mantığına dayanan çalışmalardan biridir. Bu yöntemde öncelikli adım rakipleri ve çalışma performanslarını belirlemektir. Tespit edilen bu rakipleri bir tabloda birleştirilir ve puanlama adımına geçilir. Belirlenen konular dahilinde rakiplerin puanlamasının sonucu olarak bir veri elde edilir. Bu veri çalışmalarda firmalara yardımcı olacak sonuçlardır. Konulara ne kadar ayrıntılı oluşturursanız elde edeceğiniz veriler de o oranlarda ayrıntılı olacaktır. Rakip dizisi oluşturmak için;

 • Sektörü doğru tanımlamak
 • Rakipleri belirlemek
 • Hedef kitleyi belirlemek
 • Anahtar performans göstergelerini belirlemek
 • Göstergelerin ağırlığını ve rakiplerin puanlarını hesaplamak

Bu adımlar etkili bir rakip dizisi yönetimi için önemli adımlardır.

Rekabet Analizi Nasıl Yapılır?

Başarılı bir rekabet analizi gerçekleştirmek için öncelik vermeniz gereken adımlar;

Rakiplerin Tespit Edilmesi

Sektörde öncü olan firmalar ya da aynı kulvarda olduğunuz ve öne çıkabileceğiniz rakipleri belirlemelisiniz. Bu adımın ardından çalışmalarını incelemeye başlayabilirsiniz.

Rakiplerin SEO Çalışmalarını İnceleyin

SEO çalışmaları firmaların başarısında ciddi önemlere sahiptir. Alan adından, URL yapısına hatta içeriklerine kadar çok farklı noktalardan çalışmaları yürütmek mümkündür. Rakip analizi yaparken SEO adımında nasıl bir yol izlediğine bakabilirsiniz. Bu sayede etkili bir çalışma için avantaj elde edeceksiniz.

Sosyal Medya Çalışmalarını İnceleyin

Sosyal medya hesapları markaların potansiyel müşterilerine ulaştıkları, tanıtım ve kampanyalarını duyurduğu alanlardır. Bu platformlar sayesinde daha fazla kullanıcıya erişim sağlamak mümkündür. İncelemelerinizde sosyal medya hesaplarını da dahil edebilir ve ne gibi farklılıklar ile müşteriye ulaşmaya çalışıldığını tespit edebilirsiniz.

Rakipleri Eksik Yönlerini Tespit Edin

Her firmanın eksik olduğu yönleri vardır. Bir alanda çok güçlü olurken başka bir alanda zayıf yönleri açığa çıkabilir. Bu yanlarının tespit edilmesi, size elinizi daha sağlam yapmak imkanı verir. Bu alanlara yapılan yatırımlar sayesinde başarılı olma olasılığınız daha fazla olacaktır.

Rakip Analizi Yaparken Sorulabilecek Sorular Neler?

 • Rakipler kim?
 • Rakiplerin satışını gerçekleştirdiği ürün grupları neler?
 • Rakiplerin geçmiş çalışmaları nelerdir?
 • Reklam çalışmalarında hangi yöntemlere öncelik veriliyor?
 • Zayıf ve güçlü yanları neler?
 • Çalışmalarının etki oranları nelerdir?

Bu ve benzeri sorular ile daha fazla veri elde etmek mümkündür.

Rekabet Analizi Nedir?

Firmaların kendilerine alan yaratmak ve üstünlük sağlamak adına rakipleri hakkında bilgi topladıkları çalışmalardır.

Rekabet Analizi ile Hangi Bilgiler Elde Edilir?

 • Rakiplerin çalışmaları
 • Hitap edilen hedef kitle
 • Çalışma stratejileri
 • Pazarlama çalışmaları

Rekabet Analizinde Kullanılabilecek Yöntemler Nelerdir?

 • Swot Analizi
 • PEST Analizi
 • Rakip Dizisi Yöntemi
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1