Sık Kullanılan Pazarlama Teknikleri Nelerdir?

Tüketici yönelimleri değişim gösteriyor. Bir dönem etkili olan yöntemler, başka bir dönem tüm etkisini yitirebiliyor. Bu da ön çıkmak anlamında firmalar arası rekabeti kızıştırmaktadır. Özellikle e-ticarette küçük – büyük çok fazla firma ürün ve hizmetlerini kullanıcının beğenisini sunar. Bu da rekabet ortamının yoğun olarak yaşanmasına etkili olur. İnsanların online alışverişi, fiziksel mağazalara oranla daha fazla tercih etmeleri bu alana yönelimi artırmaktadır. Pazara yeni girecek firmalar olabildiği gibi fiziksel mağazacılık sistemlerini online satışa yönlendirmeyi tercih eden firmaların varlığı da yadsınamaz. Pazarlama teknikleri adımı da bu noktada işe yaracak önemli çalışmalardır.

Rekabeti yoğun yaşanıyor olmasının en kritik noktası, firmaların ürünlerini kullanıcıya ulaştırabilmeleri adına zorlayıcı olmasıdır. Firmalar için de bu durumdan kaçış noktası pazarlama çalışmalarına ağırlık vermektir. Pazarlama, ürün ve hizmetin son kullanıcıya aktarılmasına olanak sunan çalışmaları kapsar. Bu da yürütülecek çalışmaların önemini vurgular. Elbette etki oranı yüksek olan bu çalışmaların standartlar çerçevesinde ilerleme kat etmesi beklenemez. Pazarlama teknikleri de burada adından söz ettirir. Sektöre göre ya da sunulan hizmete göre firmalar kendi stratejilerini belirler. Pazarlama teknikleri nelerdir? En sık hangileri tercih edilir? Pazarlama çalışmalarının firmaya sunduğu avantajlar neler? Yazımızda bu sorular çerçevesinde sık kullanılan pazarlama tekniklerini incelemeye çalışacağız.

Pazar Araştırması Nedir? Yapılmalı Mıdır?

Pazarlama çalışmalarının önemli bir adımı olan pazar araştırması, firmaların yer alacakları sektörü ve rakiplerini araştırdıkları çalışmalardır. Bu çalışmalar ile firmalar sektörün gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olur. Pazar araştırması ile satışı gerçekleşecek ürün ve hizmetin nasıl daha fazla başarı getirebileceğini tespit etme imkânı elde edilir. Bunun yanı sıra rakiplerin nasıl çalışmalar yaptığı ve pazara ne derece hâkim olduğunu analiz etme imkânı da elde edilebilir. Bu çalışmaları yaparak başlangıçta daha doğru ve sağlam adımlar atılabilir. Dolayısıyla da yapılan çalışmalar daha planlı ilerler. Etkili bir pazar araştırması ile verimli sonuçlar alınabilir.

Pazarlama Teknikleri Nedir?

Pazarlama tekniği ya da yöntemi; firmaların nihai satış gerçekleştirmek için kendilerine uygun çalışmaları gerçekleştirmesidir. Pazarlama farklı yöntemler üzerinden yürütülebilecek çok kollu çalışmalardır. Bu çalışmalar ile firma kendi sektöründe rakipleri ile yarışa dahil olur. Farklı çalışmaları kapsayan yöntemler olsa da istenilen sonuç aynıdır. Satış oranlarını ve marka bilinirliğini artırmak tüm pazarlama yöntemlerinden istenilen sonuçlardır. Firmalar da başarılı sonuçlar elde etmek için yeni çalışmalar arayışındadır. Ki farklılık oluşturanın ayakta kaldığı günümüzde bu artık bir zorunluluktur.

Pazarlama Çalışmalarının Önemi Nedir?

Firmalar için Pazarlama stratejileri büyük öneme sahip olmasındaki temel etken, kullanıcıyı ürün ve hizmet hakkında bilgilendirmek ve satın alma eylemini harekete geçirici olması noktasındadır. Pazarlama çalışmalar ile firmalar kullanıcıya vermek istedikleri mesajları iletir. Başarılı bir pazarlama çalışmasının ilk adımı edilecek hedef kitlenin doğru analiz edilmesidir. Bu sayede çalışmalar daha fazla etkili olacaktır. Hedef kitleyi doğru tanımlamak kampanyalardan satışlara kadar bir hedef doğrultusunda ilerlemeye olanak sunar. Pazarlama çalışmalarını etkin kullanarak kar marjı artar.

Ürün ve hizmetten hedef kitlenin haberdar edilmesi, satış gerçekleştirmenin ilk adımıdır. Bunu da ilgi çekici ve tüketici algısında çalışmaların avantaj sunduğu düşüncesini belirlemek gerekir. Kurulum adımlarında hangi pazarlama tekniğinin kullanılacağı belirlenebilir.

En Çok Tercih Edilen Pazarlama Teknikleri Neler?

Pazarlama stratejileri firmaların çalışmaları arasında en fazla etkili olanlardan biridir. Tüketici ile firma arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırmada fazlasıyla etkili olan pazarlama çalışmaları farklı alternatif yöntemlere sahiptir. Firmaların ağırlıklı olarak kullandıkları pazarlama teknikleri,

  • Ağızdan ağıza pazarlama
  • Viral pazarlama
  • İşlemsel pazarlama
  • Ağızdan Ağıza Pazarlama
  • Karşı Pazarlama
  • İnfluencer Marketing

Ağızdan Ağıza Pazarlama

Tüketicilerin deneyimlediği ürün ve hizmeti etrafına aktarması çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda müşteri ne kadar yüksek oranda memnuniyet hissederse başarılı olunma olasılığı da o kadar yüksek olur. Firmalar bu tekniği tercih etmeden önce etkili bir çalışmanın gerekli olduğunu bilmelidir. Tüketicinin çevresine bilgi akışı sağlamasına yönelik etkili çalışma yürütmek için öncelikli olarak tüketici memnuniyeti sağlanmalıdır. Ağızdan ağıza pazarlamanın önceliği tüketicinin marka hakkındaki düşüncelerinin diğer tüketicilere aktarmasını sağlamaktır.

İşlemsel Pazarlama

Tek bir alana yönelim gösterildiği ve çalışmaları tek bir işlem üzerinden gerçekleştirildiği pazarlama tekniklerden biridir. Daha çok ürün odaklı bir akış izlenir.

İçerik Pazarlaması

Hedef kitleye ulaşmak ve dikkatini çekmek için hazırlanan içerikler ile var olan ya da yeni müşterilere ulaşmanın amaçlandığı bir pazarlama sürecidir. Yani içerik pazarlaması, hedef kitle ile iletişim kurmak ve potansiyel müşteri profilini yakalamak için sanal ortamda yazı, sesli fotoğraf, video ve grafik ile hazırlanan asıl, amacı müşteriyi çekmek olan bir dijital pazarlama türüdür. İçerik pazarlaması olarak karşımıza gelen kavramda satış odaklı değil, potansiyel hedef kitleniz dikkate alınarak ilgi çekici içeriklerin oluşturulmasına odaklanan bir pazarlama stratejisidir. Günümüzde, içerik pazarlaması için herhangi bir kısıtlama yoktur, sosyal medya, web siteleri, blog ya da içerik pazarlamasına uygun kanallar üzerinden gerçekleştirmeniz mümkündür. İçerik pazarlaması başlangıç için satışa odaklanılmasa da, zamanla sadık hedef kitlesine yönelimler olacaktır ve bu durumun geri dönütleri de etkili olacaktır. Uzun süreli bir geri dönüt alabileceğiniz içerik pazarlamasını kullanarak sağlam adımlar atabilirsiniz. Bu anlamda içerik pazarlaması, dijital pazarlama türleri arasında en sık kullanılanlardan birisidir.

Viral Pazarlama

Viral pazarlama net bir tanımlamaya tabi tutulamayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kesim için ağızdan ağıza pazarlama yönteminin parçası olarak betimlenirken, bazıları için ise gelişen teknoloji ile farklılaşan yeni bir pazarlama türü olarak tanımlanmaktadır.  Tanımı net olarak yapılamasa da, viral pazarlama ile uygulanan yöntem ürün ve hizmetlerin tanıtımlarının ilgi çekici görsel ve videolarla dijital ortamda kullanıcılar arasında hızla yayılmasının amaçlandığı bir pazarlama yöntemidir. Viral pazarlamanın içeriğinde fikirler, şarkılar ve mesajlar yer almaktadır. Ayrıca, viral pazarlama iki farklı yöntem ile yapılmaktadır. Son kullanıcı tarafında gerçekleştirilmesi birinci yöntem olarak karşımıza gelirken, firmanın kendisi tarafından reklam oluşturulması da diğer bir yöntem olmaktadır. Son kullanıcı tarafından gerçekleşen viral pazarlama daha çok video paylaşım sitelerinde karşımıza gelmektedir. Geleneksel pazarlamada sıklıkla kullanılan bu yöntem, dijital pazarlama stratejilerinde de kendisine yer bulmaktadır. Gizli pazarlama stratejisi olarak görülen bu yöntem ile gerçekleştirilecek reklam işleyişi satıcı ya da üretici firma tarafından yapılmaz. Üretici ve tüketici arasında bir köprü niteliğinde kullanılan viral pazarlamada tüketicileri markanın bilinirliğinin artırılmasında aracı rolü görmektedir. Daha çok tüketici üzerinden, potansiyel müşteriye ulaşmanın en kısa yoludur.

Karşı Pazarlama

Karşı pazarlama, bir ürün ya da hizmet üzerinde oluşturulmuş yanlış algıyı düzeltmek için kullanılan pazarlama tekniğidir. Belirli bir noktaya ön plana çıkarmak yerine bir amaca odaklı yürütülen, tüketiciyi bilinçlendirmeye yönelik çalışmalardır.

İnfluencer Marketing

Geleneksel pazarlama stratejisinde potansiyel müşteriler için rol model olan ünlüler iken çevrimiçi pazarlamada da aynı şekilde dijital ortamlarda yer alan ünlüler rol model olarak alınmaktadır. Son zamanların en çok konuşulan konusu olan sosyal medya fenomenleri tarafından tanıtımı gerçekleştirilen bir pazarlama stratejisi anlamında kullanılan bir yöntemdir. Influencer olarak adlandırılan bu kişilerin ürünleri önermesi ile potansiyel müşterilere ulaşabilme imkanı elde edebilirsiniz. Günümüzde en yeni ve etkili kullanılan pazarlama stratejisi olarak bu yöntemi siz de kullanabilirsiniz.

Whatsapp
Leyla D-Help
Leyla D-Help
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1